LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Áp dụng từ: 19/11/2018 đến 25/11/2018

47 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
19-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
20-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
21-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
22-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
23-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-11-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25-11-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.