LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Áp dụng từ: 16/07/2018 đến 22/07/2018

29 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
17-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
18-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
19-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
20-07-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
21-07-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22-07-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.