LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Áp dụng từ: 30/03/2020 đến 05/04/2020

14 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
30-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
31-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
01-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
02-04-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
03-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
04-04-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
05-04-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.