Thời gian: từ 9/06/2014 - 12/06/2014 Thứ hai, 19/04/2021 - 23:40:52

Thông báo bảo trì hệ thống Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên

Quản trị mạng xin thông báo tới các bạn Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ Trường Đại học Dân lập Hải Phòng về việc bảo trì hệ thống Văn phòng Hỗ Trợ Sinh viên http://vp.hpu.edu.vn

Thời gian: ngày 10/06/2014 và 11/06/2014

Trong thời gian bảo trì các bạn có thể không truy cập được vào trang http://vp.hpu.edu.vn

Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này, các bạn vui lòng truy cập trở lại sau thời gian bảo trì kết thúc.

Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.