Thời gian: từ 29/01/2015 - 28/02/2015 Thứ hai, 19/04/2021 - 22:13:15

Thông báo sinh viên cải thiện điểm kiểm tra lại điểm trung bình học tập toàn khóa

Quản trị mạng xin thông báo!

Đối với các sinh viên có thi cải thiện điểm đề nghị kiểm tra lại kết quả học tập cá nhân, tránh trường hợp điểm cải thiện chưa được tính vào trung bình trung tích lũy.
Các câu hỏi thắc mắc vui lòng liên với Quản trị mạng theo số ĐT: 0313795158 hoặc đặt câu hỏi trực tiếp trên hệ thống Văn phòng hỗ trợ trực tuyến.
Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.