Thời gian: từ 29/06/2016 - 4/07/2016 Thứ hai, 19/04/2021 - 21:27:29

Thông báo về tắt mạng để phục vụ kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2016

Quản trị mạng thông báo:

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2016, hệ thống mạng của nhà trường sẽ được tắt trong thời gian thi, cụ thể:

- Hệ thống wifi khu giảng đường: tắt từ 14h ngày 29/06/2016 đến 04/07/2016

- Toàn bộ hệ thống mạng của nhà trường: tắt từ 16:30 30/06/2016 đến 04/07/2016

Mong sự thông cảm của thầy cô và các bạn sinh viên vì những bất tiện gây ra.

Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.