Thứ ba, 02/06/2020 - 11:37:35

Liên hệ

Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Dân lập Hải Phòng
  • Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.
  • Điện thoại: 031 38600764
  • Email: thuvien@hpu.edu.vn         
  • Website: http://tv.hpu.edu.vn


Truy cập: 2468 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.