Thứ tư, 22/05/2019 - 14:33:22

Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 276 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 276, tháng 4 năm 2018.
 
1. Luật Đạo đức nghề nghiệp 2004 Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ/ Cổ Minh Tâm: lược dịch// Tạp chí Kiến trúc .- Số 276 .- 4/2018 .- Tr. 49 – 52
Tóm tắt: Mới đây, Bộ Xây dựng đã công bố và tổ chức Hội thảo để tiếp nhận các ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Kiến trúc tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Sắp tới Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ họp Hội đồng Kiến trúc để thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo này. Bài viết giới thiệu Luật Đạo đức hành nghề 2004 của Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ do KTS. Cổ Minh Tâm lược dịch nhằm giúp mọi người tham khảo để hoàn thiện Dự thảo Luật Kiến trúc tại Việt Nam.
Từ khóa: Luật Đạo đức hành nghề 2004; Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ; Luật Kiến trúc
 
2. Cơ sở dữ liệu nhà ở công nhân: Nền tảng tạo lập hệ thống thông tin quốc gia về bất động sản/ Lê Lan Hương, Nguyễn Thị Vân Hương// Tạp chí Kiến trúc .- Số 276 .- 4/2018 .- Tr. 53 – 57
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử, mục tiêu tổng quát là xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, trong đó có phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở công nhân hay nhà ở xã hội nói chung có vai trò quan trọng cho việc tạo lập hệ thống thông tin chung của quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, góp phần hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, phát triển thị trường nhà ở xã hội, hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách cũng như người lao động có thể tiếp cận được thông tin về nhà ở nhanh chóng và khoa học. Đồng thời, việc tổng hợp, đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở xã hội của các nước trên thế giới sẽ giúp cho việc tham khảo và đề xuất mô hình thích hợp cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu ở Việt Nam.
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu; Nhà ở; Nhà ở xã hội
 
3. Ảnh hưởng của giải pháp nâng nền chống ngập đến nhà ở và khu dân cư đô thị thành phố Hồ Chí Minh/ Lê Thị Thu Hương, Kiều Thị Lê, Võ Dao Chi// Tạp chí Kiến trúc .- Số 276 .- 4/2018 .- Tr. 58 – 61
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của ngập lụt đến nhà ở - trường hợp nghiên cứu tại quận 8, Tp. HCM; Ảnh hưởng của giải pháp nâng nền chống ngập đến công trình nhà ở và khu dân cư đô thị; và đề xuất giải pháp toàn diện cho việc nâng nền chống ngập.
Từ khóa: Nâng nền; Chống ngập; Nhà ở; Khu dân cư
 
4. Bảo tồn khí hậu, môi trường rừng - Văn hóa trong định hướng & phát triển thành phố Đà Lạt/ Trần Đức Lộc// Tạp chí Kiến trúc .- Số 276 .- 4/2018 .- Tr. 71 – 74
Tóm tắt: Đồ án Quy hoạch chung Tp. Đà Lạt và Vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định các định hướng quy hoạch bảo tồn là: Bảo tồn các trục cảnh quan nước; Bảo tồn các tầm nhìn về hướng các ngọn đồi có rừng bao phủ; Bảo tồn các không gian thưởng ngoạn cảnh quan cho cộng đồng; Bảo tồn di sản kiến trúc Pháp và bảo tồn không gian xanh cảnh quan. Tuy nhiên, nếu phải xác định đâu là nguyên tố gốc của mục tiêu bảo tồn thì 3 thành tố căn bản sẽ chọn là: Khí hậu tự nhiên, môi trường rừng và văn hóa quy hoạch kiến trúc; trong đó khí hậu và môi trường rừng có mối quan hệ tương tác nahu, không thể tách rời với cấu trúc quy hoạch đô thị.
Từ khóa: Bảo tồn; Khí hậu; Môi trường rừng; Đà Lạt
 
5. Robert Venturi và ngôn ngữ của Kiến trúc Hậu hiện đại/ Ngô Hồng Năng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 276 .- 4/2018 .- Tr. 86 – 88
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm thiết kế của Robert Venturi, một nhà lý luận nổi bật của trào lưu kiến trúc Hậu hiện đại, thông qua các cuốn sách của ông và những công trình do ông thiết kế. Một quan điểm nổi bật của ông là phê phán sự nghèo nàn của Kiến trúc Hậu hiện đại trong việc trang trí, làm đẹp công trình. Ông coi trọng sự nhập nhằng, đa nghĩa trong kiến trúc, đôi khi có một chút mỉa mai…
Từ khóa: Robert Venturi; Kiến trúc Hậu hiện đại; Kiến trúc
 
6. Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc – những sơ phác của Tadao Ando/ Tôn Đại// Tạp chí Kiến trúc .- Số 276 .- 4/2018 .- Tr. 89 – 93
Tóm tắt: Kiến trúc sư nổi tiếng Tadao Ando đã có những tác phẩm kiến trúc rất độc đáo. Những bản vẽ sơ phác của ông là những bài học đáng giá cho KTS và sinh viên kiến trúc. Ý tưởng sáng tạo của ông luôn đơn giản, mang tính chất “thiền”, một yếu tố tinh thần tạo nên bản sắc dân tộc Nhật Bản.
Từ khóa: Tadao Ando; Kiến trúc; Tác phẩm kiến trúc
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
Truy cập: 360 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.