Thứ ba, 26/01/2021 - 11:59:00

Thư mục Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2018.
 
1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động và một số khuyến nghị/ Dương Đình Giám// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 3 – 14
Tóm tắt: Trong những năm qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế. Bài viết làm rõ những hạn chế trong nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam thời gian qua, phân tích những hạn chế trong quá trình thực thi công nghiệp hóa hiện đại hóa, thể hiện ở các khía cạnh: lựa chọn bước đi, cơ cấu vùng và liên kết vùng, cơ chế phát triển công nghiệp,… Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa: Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Phát triển công nghiệp; Chiến lược phát triển
 
2. Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong hội nhập thông qua giảm thiểu rào cản kết nối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/ Nguyễn Thường Lạng// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 15– 21
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích, đánh giá rào cản kết nối kinh tế tư nhân Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gồm: hạn chế năng lực công nghệ, tài chính, quản trị, nhân lực và các yếu tố khác so với yêu cầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Bài viết đề xuất giải pháp giảm thiểu rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam dựa vào sự dẫn dắt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc khu vực kinh tế có tốc độ phát triển cao trong hội nhập của nền kinh tế Việt Nam nhiều thành phần.
Từ khóa: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hội nhập; Kinh tế tư nhân; Rào cản
 
3. Tái tạo giai tầng của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay (trường hợp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long)/ Hoàng Thị Quyên// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 22 – 28
Tóm tắt: Trên cơ sở nguồn số liệu điều tra được thực hiện năm 2016-2017, với mẫu nghiên cứu là hơn 600 cán bộ công chức – những người đang giữ vị trí quan trọng trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị và cơ quan đơn vị sự nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết phân tích sự kế tục và chuyển dịch các địa vị nghề của một bộ phận đội ngũ trí thức nhằm làm rõ cơ chế chuyển giao các ưu thế và bất lợi xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác đang diễn ra trong xã hội Việt Nam đương đại.
Từ khóa: Tái tạo giai tầng; Tái sản xuất thế hệ; Chuyển dịch xã hội; Địa vị nghề
 
4. Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường của người Dao: Một tiếp cận lý thuyết nhân học/ Bùi Minh Hào// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 29 – 36
Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, nghiên cứu phát triển miền núi chủ yếu tập trung vào việc diễn giải quá trình chuyển đổi từ kinh tế truyền thống sang kinh tế thị trường của các cộng đồng. Một điều rõ ràng là, sự phát triển kinh tế thị trường ở miền núi có vai trò quan trọng trong văn hóa cộng đồng. Qua nghiên cứu sự phát triển kinh tế thị trường của cộng đồng người Dao ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai), bài viết làm rõ thêm vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển qua khái niệm vốn văn hóa. Có thể coi đây là một phân tích mang tính lý thuyết về phát triển miền núi, là một khía cạnh góp phần thảo luận thêm về việc phân tích các yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở miền núi.
Từ khóa: Vốn văn hóa; Lý thuyết nhân học; Kinh tế thị trường; Người Dao
 
5. Đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn/ Lài Thị Vân// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 37 – 43
Tóm tắt: Sử thi Dăm Săn dược xem là “bộ bách khoa toán thư” của người Ê-đê thời cổ đại. Qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn, bức tranh toàn cảnh sinh động về đời sống lao động, chinh phục thiên nhiên, đời sống văn hóa tinh thần, quan niệm nghệ thuật của người Ê-đê cổ đại được tác giả dân gian miêu tả một cách chân thực. Lấy ngữ liệu trong sử thi Dăm Săn, nội dung bài viết làm nổi bật một số đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong bộ sử thi này.
Từ khóa: Văn hóa truyền thống; Đặc trựng văn hóa; Cấu trúc so sánh; Sử thi Dăm Săn
 
6. Những thay đổi trong tương quan lực lượng giữa các nước lớn từ năm 2001 đến nay/ Vũ Vân Anh// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 44 – 51
Tóm tắt: Bài viết làm rõ sự thay đổi trong tương quan sức mạnh tổng hợ giữa các nước lớn từ năm 2001 đến 2017, xét trên các phương diện: kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ, sức mạnh tinh thần.
Từ khóa: Mỹ; Trung Quốc; Sức mạnh tổng hợp quốc gia
 
7. Về kinh tế xã hội vùng Tây Nam bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII trong các tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội/ Trương Thị Thu Trang// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 6/2018 .- Tr. 52 – 59
Tóm tắt: Tây Nam bộ là một vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển đặc biệt. Vùng đất này cũng có vai trò và đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam. Tư liệu lịch sử cho thấy, miến Tây Nam bộ từ những thế kỷ đầu Công nguyên đã đạt được một số thành tựu quan trọng về các mặt sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp cũng như về tổ chức đời sống xã hội. Bài viết khái lược về vùng đất Tây Nam bộ và bước đầu khảo cứu một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi bật ở vùng đất này từ thế kỷ I đến thế kỷ VII trong các tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Từ khóa: Tây Nam bộ; Văn hóa Óc Eo; Vương quốc Phù Nam; Kinh tế; Xã hội
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 640 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.