Thứ sáu, 29/05/2020 - 13:27:49

Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 10 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 10 năm 2018.
 
1. Ngân hàng trong nền kinh tế số/ Nguyễn Toàn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 12 – 13
Tóm tắt: Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình số hóa với tốc độ ngày càng cao, tức là đang theo xu hướng chuyển sang nền kinh tế số, hệ thống ngân hàng cũng đang bước vào quá trình chuyển đổi từ hoạt động ngân hàng truyền thống sang hoạt động ngân hàng số. Sự chuẩn bị, tính sẵn sàng của các ngân hàng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này và những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang ngân hàng số là những nội dung chính bài viết đề cập.
Từ khóa: Kinh tế số; Ngân hàng số
 
2. Fintech với Việt Nam: Cơ hội và thách thức/ Đỗ Hoài Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 14 – 18
Tóm tắt: Cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Fintech trở thành tâm điểm cho cuộc cách mạng kỹ thuật số, có thể thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh của ngành tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm… Do đó, Fintech không chỉ nổi lên như xu hướng dành được nhiều sự quan tâm của xã hội mà nó thực sự là những vấn đề vĩ mô ảnh hưởng lớn tới sự phát triển và ổn định của không chỉ riêng hệ thống tài chính mà cả nền kinh tế. Bài viết nghiên cứu những kiến thức tổng quan về Fintech cũng như những cơ hội và thách thức mà Fintech Việt Nam đang đối mặt.
Từ khóa: Fintech; Cơ hội; Xu hướng; Thách thức
 
3. Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của các công ty Fintech tại Việt Nam/ Đào Lê Kiều Oanh, Trương Nguyễn Tường Vy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 19 – 21
Tóm tắt: Do được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại, Fintech hứa hẹn sẽ mang đến sự đổi mới, sáng tạo cho các doanh nghiệp, rút ngắn quy trình hoạt động, cũng như giúp hoàn thiện hạ tầng thị trường tài chính. Đồng thời, Fintech giúp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; thúc đẩy nhu cầu của người sử dụng. Tuy vậy, việc phát triển Fintech ở Việt Nam vẫn còn nhiều rào cản mà một trong số đó nằm ở khía cạnh pháp lý. Bài viết sẽ hệ thống những thông tin về tình hình hoạt động của các công ty Fintech tại Việt Nam, đánh giá khuôn khổ pháp lý liên quan đến việc cung ứng dịch vụ tài chính công nghệ của các tổ chức tín dụng và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các công ty Fintech trong thời gian tới.
Từ khóa: Công nghệ tài chính; Khuôn khổ pháp lý; Cách mạng công nghiệp 4.0
 
4. Fintech: Đặc trưng của hệ sinh thái và mô hình kinh doanh/ Hà Văn Dương, Hà Phạm Diễm Trang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 22 – 27
Tóm tắt: Hệ sinh thái Fintech bao gồm những yếu tố đặc trưng tác động đến việc hình thành, phát triển Fintech nói chung và góp phần vào phát triển các mô hình kinh doanh Fintech nói riêng. Do vậy, tại nhiều quốc gia có hệ sinh thái hoàn chỉnh đã tạo thuận lợi phát triển đa dạng mô hình kinh doanh này. Bài viết phân tích, tổng hợp, tiếp cận lý luận và thực tiễn về bốn yếu tố đặc trưng của hệ sinh thái, mô hình kinh doanh Fintech tại Việt Nam cho thấy việc đáp ứng yêu cầu các đặc trưng của hệ sinh thái Fintech bằng các giải pháp đồng bộ sẽ tạo điều kiện và cơ hội tốt cho phát triển Fintech tại Việt Nam.
Từ khóa: Công nghệ tài chính; Hệ sinh thái; Fintech; Mô hình kinh doanh
 
5. Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại trước làn sóng Fintech tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Vinh, Trần Hồng Hà// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 28 – 32
Tóm tắt: Bài viết phân tích ảnh hưởng của các công ty Fintech đối với dịch vụ thanh toán của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, đồng thời làm rõ tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam cũng như vai trò của các ngân hàng hiện nay trong lĩnh vực thanh toán. Những thách thức đối với ngân hàng Việt Nam mà bài viết phân tích bao gồm vấn đề quản lý khách hàng, tích hợp công nghệ hay vấn đề bảo mật.
Từ khóa: Dịch vụ thanh toán; Fintech; Ngân hàng thương mại
 
6. Khung pháp lý cho dịch vụ tài chính và ngân hàng số tại Trung Quốc - Kinh nghiệm cho Việt Nam/ Lê Thị Phương Thảo// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 33 – 37
Tóm tắt: Dịch vụ tài chính và ngân hàng số đã có những bước phát triển vượt bậc tại Trung Quốc trong nửa thập kỷ vừa qua, đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu về lĩnh vực tài chính số trên thế giới. Bên cạnh những yếu tố như sáng kiến công nghệ, ứng dụng công nghệ, thay đổi tâm lý người tiêu dùng, thị trường rộng lớn với tỷ lệ cao các doanh nghiệp và cá nhân được phục vụ kém bởi các định chế tài chính truyền thống, thì khuôn khổ pháp lý khá lỏng (cho phép phát triển trước khi quản lý) nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện của chính phủ Trung Quốc cũng tạo môi trường cho sự phát triển vượt bậc đó.
Từ khóa: Dịch vụ tài chính; Ngân hàng số; Trung Quốc
 
7. Tác động của Fintech đến ngân hàng và giám sát ngân hàng/ Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 38 – 39
Tóm tắt: Fintech có tiềm năng thay đổi các mô hình, cơ cấu và nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng truyền thống, bao gồm việc cung cấp dịch vụ tài chính. Những thay đổi này có thể đòi hỏi các cơ quan giám sát ngân hàng phải đánh giá lại những mô hình và nguồn gốc giám sát hiện hành, đảm bảo khả năng tiếp tục giám sát hiệu quả hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Fintech; Giám sát ngân hàng; Ngân hàng
 
8. Kinh nghiệm quản lý tiền kỹ thuật số của một số nước trên thế giới/ Nguyễn Thị Thu Trang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 40 – 43
Tóm tắt: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Blockchain và các xu hướng mới trên toàn cầu, tiền kỹ thuật số (KTS) và các giao dịch liên quan đến tiền KTS đã, đang phát triển tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam với quy mô và giá trị giao dịch ngày càng lớn. Kỳ vọng lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn khiến các quốc gia trên thế giới đều đã và đang hoàn thiện những quy định về quản lý giao dịch tiền KTS. Là đồng tiền phát minh, dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain, Bitcoin nói riêng và các đồng tiền KTS sẽ tiếp tục tồn tại. Vì vậy, việc nghiên cứu, nắm bắt, rút kinh nghiệm của các nước để quản lý tiền KTS tại Việt Nam là gợi ý tốt để vừa bắt nhịp với xu hướng toàn cầu vừa phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư và nền kinh tế.
Từ khóa: Tiền kỹ thuật số; Blockchain; Bitcoin; Kinh nghiệm quản lý
 
9. Kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái Fintech tại các quốc gia/ Nguyễn Minh Nhật// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 44 – 46
Tóm tắt: Những quy định áp dụng cho các công ty Fintech ở giai đoạn khởi đầu (early - stage startups), giai đoạn mà các công ty này chưa hoàn thiện được sản phẩm phù hợp với thị trường cũng như chưa đáp ứng các yêu cầu về quy mô kinh tế của doanh nghiệp, dường như không thật sự cần thiết nếu xem xét cả về phương diện quản lý rủi ro và phương diện bảo vệ người tiêu dùng. Trong khi đó, việc áp dụng các quy định trong giai đoạn này có thể cản trở và gây khó khăn cho việc sáng tạo và phát triển sản phẩm.
Từ khóa: Hệ sinh thái Fintech; Fintech; Kinh nghiệm quốc tế
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 460 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.