Thứ năm, 22/08/2019 - 12:04:04

Thư mục tài liệu: Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin gửi tới thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Danh mục Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 được đưa vào phục vụ tại Phòng Đọc - Thư viện và Thư viện số Dspace, địa chỉ: lib.hpu.edu.vn. Trân trọng kính mời thầy, cô giáo và các bạn sinh viên tham khảo.
Ngành Kế toán kiểm toán
1.   Vũ Thanh Thương. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tuấn Vân/ Vũ Thanh Thương; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 87 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty cổ phần Tuấn Vân
2.   Phạm Thị Thanh Hằng. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát/ Phạm Thị Thanh Hằng; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty cổ phần thiết bị đo lường Tân Phát
3.   Trần Hoàng Nam. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tuấn Hoàng Anh/ Trần Hoàng Nam; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 88 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tuấn Hoàng Anh
4.   Vũ Ngọc Mai. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải và thương mại TTC/ Vũ Ngọc Mai; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 93 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Cổ phần vận tải và thương mại TTC
5.   Nguyễn Thùy Trang. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt/ Nguyễn Thùy Trang; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt
6.   Tạ Thanh Thư. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt Nam CMT/ Tạ Thanh Thư; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 93 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Việt Nam CMT
7.   Đặng Hạnh Nguyên. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kính Ka Kỳ/ Đặng Hạnh Nguyên; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 92 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Kính Ka Kỳ
8.   Bùi Gia Khánh. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Du lịch Quốc tế Đông Á/ Bùi Gia Khánh; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty Du lịch Quốc tế Đông Á
9.   Nguyễn Đức Trung. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ Mới/ Nguyễn Đức Trung; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán tài sản cố định, Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới
10.Đỗ Trọng Nhân. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại VIC/ Đỗ Trọng Nhân; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Công ty TNHH thương mại VIC, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh
11.Bùi Thị Yến. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải taxi Cát Bi/ Bùi Thị Yến; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 85 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần vận tải taxi Cát Bi
12.Nguyễn Thị Minh Tú. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần OSR Việt Nam/ Nguyễn Thị Minh Tú; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty cổ phần OSR Việt Nam
13.Phan Thị Huyền Trang. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn/ Phan Thị Huyền Trang; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hoàng Sơn
14.Bùi Thị Yến. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty CP ĐT Vận Tải và Dịch Vụ XNK Xuân Trường/ Bùi Thị Yến; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 73 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty CP ĐT Vận Tải và Dịch Vụ XNK Xuân Trường
15.Bùi Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải – Xí nghiệp 7/ Bùi Phương Thảo; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải – Xí nghiệp 7
16.Lê Thị Thủy. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến/ Lê Thị Thủy; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 92 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến
17.Nguyễn Thị Quỳnh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mai Hiền/ Nguyễn Thị Quỳnh; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Mai Hiền
18.Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kho vận AB Plus/ Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 98 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Kho vận AB Plus
19.Nguyễn Ngọc Huyền. Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Cấp nước – Xây dựng Hải Phòng/ Nguyễn Ngọc Huyền; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 68 tr.
Từ khoá: Kế toán, Tiền lương, Kế toán kiểm toán, Công ty cổ phần Cấp nước – Xây dựng Hải Phòng
20.Bùi Thanh Huyền. Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Sơn Hải/ Bùi Thanh Huyền; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng tồn kho, Công ty TNHH Sơn Hải
21.Vũ Thị Hương. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt/ Vũ Thị Hương; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 94 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt
22.Nguyễn Thị Hương Huyền. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC/ Nguyễn Thị Hương Huyền; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 76 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC
23.Nguyễn Thu Trang. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO/ Nguyễn Thu Trang; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO
24.Vũ Thị Thùy Dương. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH SITC Logistics Việt Nam/ Vũ Thị Thùy Dương; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 96 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH SITC Logistics Việt Nam
25.Nguyễn Thị Thanh Hiền. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải – Xí Nghiệp 7/ Nguyễn Thị Thanh Hiền; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH MTV Duyên Hải – Xí Nghiệp 7
26.Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Phi/ Nguyễn Thị Ngọc Hiếu; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 74 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Phi
27.Đỗ An Khánh. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ Phần XNK Đức Nguyễn/ Đỗ An Khánh; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 67 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty Cổ Phần XNK Đức Nguyễn
28.Ngô Diệu Linh. Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Du lịch khách sạn Hải Đăng/ Ngô Diệu Linh; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 76 tr.
Từ khoá: Kế toán, Tiền lương, Kế toán kiểm toán, Công ty cổ phần Du lịch khách sạn Hải Đăng
29.Nguyễn Hải Yến. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải logistic Đức Nam/ Nguyễn Hải Yến; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 85 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty cổ phần vận tải logistic Đức Nam
30.Phạm Thị Phương Thanh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Thông Minh/ Phạm Thị Phương Thanh; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 100 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Thông Minh
31.Mai Quốc Tuấn. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải – Xí nghiệp 7/ Mai Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 70 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải – Xí nghiệp 7
32.Vũ Thị Tố Uyên. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp Minh Long/ Vũ Thị Tố Uyên; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp Minh Long
33.Phạm Thùy Trang. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty Cổ phần Cấp nước – Xây dựng Hải Phòng/ Phạm Thùy Trang; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 62 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Cổ phần Cấp nước – Xây dựng Hải Phòng
34.Nguyễn Quốc Hùng. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Thụy/ Nguyễn Quốc Hùng; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Thụy
35.Lê Ngọc Hà. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại Trường Anh/ Lê Ngọc Hà; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 71 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Trường Anh
36.Nguyễn Thị Thu Hà. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần OSR Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 93 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Chi phi, Công ty cổ phần OSR Việt Nam
37.Đồng Thu Phương. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí Nghiệp 7/ Đồng Thu Phương; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 89 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí Nghiệp 7
38.Nguyễn Hiền Trang. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Công nghiệp Phú Tài/ Nguyễn Hiền Trang; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 72 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Kỹ nghệ Công nghiệp Phú Tài
39.Trịnh Thị Hồng Vân. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại CN Công ty Cổ phần kính Kala - Nhà máy kính Trường Sơn/ Trịnh Thị Hồng Vân; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, CN Công ty Cổ phần kính Kala - Nhà máy kính Trường Sơn
40.Dương Như Ngọc. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Thế Sơn/ Dương Như Ngọc; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 74 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Công ty Cổ phần Thế Sơn
41.Bùi Thị Phương Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Bắc Mỹ/ Bùi Thị Phương Anh; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 88 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Bắc Mỹ
42.Vũ Ngọc Hà. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Hiến/ Vũ Ngọc Hà; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 74 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến
Ngành Quản trị doanh nghiệp
1.   Bùi Văn Nam. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ/ Bùi Văn Nam; Nguyễn Đoan Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 81 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Phát triển nhân lực, Công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ
2.   Bùi Thanh Tùng. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Đồng/ Bùi Thanh Tùng; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 63 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Đồng
3.   Vũ Thế Minh. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phát triển du lịch Vịnh Xanh/ Vũ Thế Minh; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 46 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty TNHH Phát triển du lịch Vịnh Xanh
4.   Vũ Minh Đức. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại vận tải Hà Huy/ Vũ Minh Đức; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 87 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Phát triển nhân lực, Công ty Cổ phần thương mại vận tải Hà Huy
5.   Nguyễn Minh Anh. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty TNHH Thương Mại Jtrue/ Nguyễn Minh Anh; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 68 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty TNHH Thương Mại Jtrue
6.   Nguyễn Thị Hòa. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại xếp dỡ dịch vụ vận tải Hải Long/ Nguyễn Thị Hòa; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 59 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH thương mại xếp dỡ dịch vụ vận tải Hải Long
7.   Dương Quang Huy. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hanmiflexible Vina/ Dương Quang Huy; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 75 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Hanmiflexible Vina
8.   Nguyễn Phú Nghiêm. Nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ số Hùng Mạnh/ Nguyễn Phú Nghiêm; Phan Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 74 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Phát triển nhân lực, Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ số Hùng Mạnh
Ngành Tài chính ngân hàng
1.   Đỗ Ngọc Thái. Phân tích tình hình cho vay xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội Huyện An Dương/ Đỗ Ngọc Thái; Trần Thị Như Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 67 tr.
Từ khoá: Tài chính ngân hàng, Vay vốn, Xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội Huyện An Dương
2.   Trần Phương Liên. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH thương mại vận tải biển Thành Đạt/ Trần Phương Liên; Nguyễn Thị Tình, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 62 tr.
Từ khoá: Vốn lưu động, Tài chính ngân hàng, Công ty TNHH thương mại vận tải biển Thành Đạt
3.   Nguyễn Đức Sinh. Một số giải pháp mở rộng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà Nội/ Nguyễn Đức Sinh; Cao Thị Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 78 tr.
Từ khoá: Tín dụng, Tài chính ngân hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà Nội
4.   Đặng Thành Hưng. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội Huyện An Dương/ Đặng Thành Hưng; Nguyễn Thị Diệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 60 tr.
Từ khoá: Tín dụng, Tài chính ngân hàng, Ngân hàng chính sách xã hội Huyện An Dương
Ngành Marketing
1.   Đặng Thị Phương Anh. Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ giao nhận vận tải đường biển tại Công ty TNHH thương mại vận tải KNL Việt Nam/ Đặng Thị Phương Anh; Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 48 tr.
Từ khoá: Marketing, Dịch vụ giao nhận, Vận tải đường biển, Công ty TNHH thương mại vận tải KNL Việt Nam
Ngành Kiến trúc
1.   Hoàng Văn Duy. Khách sạn du lịch biển Cửa Lò - Nghệ An/ Hoàng Văn Duy; Nguyễn Thế Duy, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 13 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Thiết kế khách sạn, Biển Cửa Lò
2.   Nguyễn Đức Duy. Quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng hồ T’Nưng/ Nguyễn Đức Duy; Nguyễn Thế Duy, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 19 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Khu du lịch, Hồ T’Nưng
Ngành Công nghệ thông tin 
1.   Nguyễn Chí Nhân. Xây dựng website lưu trữ thông tin làm việc với sinh viên hàng ngày/ Nguyễn Chí Nhân; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 51 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Sinh viên, Xây dựng website, Lưu trữ thông tin
2.   Lê Minh Quý. Kỹ thuật đối sánh hình dạng sử dụng đặc trưng dựa trên đường bao đối tượng/ Lê Minh Quý; Ngô Trường Giang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 54 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật đối sánh hình dạng, Hình ảnh đối tượng
3.   Ngô Ngọc Minh. Xây dựng website hỗ trợ công việc theo dõi thay đổi giờ dạy của giảng viên/ Ngô Ngọc Minh; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 60 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Giảng viên, Xây dựng website, Theo dõi giờ dạy
4.   Vũ Lê Minh Hoàng. Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh dựa trên đối sánh đặc trưng SIFT/ Vũ Lê Minh Hoàng; Ngô Trường Giang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 58 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hình ảnh, SIFT, Tập điểm tương đồng
5.   Bùi Hoàng Anh. Xây dựng ứng dụng Android đọc báo mạng qua dịch vụ RSS/ Bùi Hoàng Anh; Phùng Anh Tuấn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 58 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Ứng dụng Android, Đọc báo mạng, Dịch vụ RSS
6.   Ngô Văn Việt. Xây dựng ứng dụng Android nghe nhạc trên internet/ Ngô Văn Việt; Phùng Anh Tuấn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 63 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Internet, Ứng dụng Android, Nghe nhạc
Ngành Ngoại ngữ
1.   Khổng Mỹ Hương. How to help first year English majors at HPU avoid common mistakes in speaking lessons/ Khổng Mỹ Hương; Nguyễn Thị Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 47 tr.
Từ khoá: English, Ngoại ngữ, English speaking skill, First year English majors
2.   Chu Phúc Hưng. A study on common hand gestures used by Vietnamese and American/ Chu Phúc Hưng; Trần Thị Ngọc Liên, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 44 tr.
Từ khoá: Communication, Ngoại ngữ, Hand gestures, Nonverbal communication
3.   Nguyễn Thị Lan Hương. A study on the vocabulary learning strategies employed by 2nd-year English majors students at Hai Phong Private University/ Nguyễn Thị Lan Hương; Phan Thị Mai Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 48 tr.
Từ khoá: Vocabulary, Ngoại ngữ, Vocabulary learning, Language learning
4.   Bùi Thị Thu Hương. Difficulties of learning listening comprehension faced by first-year students of Foreign Languages Department at Hai Phong university/ Bùi Thị Thu Hương; Nguyễn Thị Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 41 tr.
Từ khoá: Ngoại ngữ, Listening comprehension, First-year students, Hai Phong university
5.   Trần Thùy Dương. A study on using some typical typers of punctuation properly in writen English and common mistake made by Vietnamese learners/ Trần Thùy Dương; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 62 tr.
Từ khoá: Ngoại ngữ, Punctuation marks, English grammar, Writing English
6.   Bùi Quốc Toản. An investigation into animal – related metaphors in English and Vietnamese/ Bùi Quốc Toản; Nguyễn Hữu Hoàng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 34 tr.
Từ khoá: English, Ngoại ngữ, Vietnamese, Animal, Metaphors
Ngành Kỹ thuật môi trường
1.   Chu Thành Luân. Áp dụng mô hình quản lý các hệ sinh thái biển dựa vào cộng đồng ở Vịnh Hạ Long/ Chu Thành Luân; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 72 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Vịnh Hạ Long, Hệ sinh thái biển
2.   Vũ Dương Khang. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hoạt động sản xuất tái sinh nhựa và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường/ Vũ Dương Khang; Nguyễn Thị Kim Dung, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 61 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Ô nhiễm môi trường, Công nghiệp tái chế, Sản xuất tái sinh nhựa
3.   Đặng Thị Kim Chi. Nghiên cứu đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án sản xuất linh kiện nhựa cho máy giặt/ Đặng Thị Kim Chi; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 48 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Tác động môi trường, Sản xuất linh kiện nhựa, Máy giặt
4.   Vũ Đức Minh. Tìm hiểu khả năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tại cơ sở sản xuất bún/ Vũ Đức Minh; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 40 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Sản xuất bún, Sản xuất sạch hơn
5.   Trần Thị Kim Anh. Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại quận Lê Chân - Hải Phòng/ Trần Thị Kim Anh; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 57 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Quận Lê Chân, Quản lý rác thải sinh hoạt
6.   Trần Thị Thu Trang. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng/ Trần Thị Thu Trang; Nguyễn Thị Tươi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 58 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Quản lý, Chất thải, Khu công nghiệp Nomura
7.   Trần Thị Thu Trang. Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn phường Bắc Sơn - TP. Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh/ Trần Thị Thu Trang; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 62 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Quảng Ninh, Sử dụng đất, Phường Bắc Sơn
Ngành Văn hóa du lịch
1.   Đào Thị Thùy Trang. Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch sinh thái ở Na Hang, Tuyên Quang/ Đào Thị Thùy Trang; Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 81 tr.
Từ khoá: Du lịch sinh thái, Văn hóa du lịch, Tuyên Quang, Na Hang
2.   Trần Thị Hồng. Khai thác các công trình kiến trúc liên quan đến Công giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định và Ninh Bình phục vụ phát triển du lịch/ Trần Thị Hồng; Phạm Thị Hoàng Điệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 98 tr.
Từ khoá: Công trình kiến trúc, Ninh Bình, Văn hóa du lịch, Nam Định, Công giáo, Phát triển du lịch
3.   Hoàng Thu Hiền. Nghiên cứu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Đà Lạt, Lâm Đồng/ Hoàng Thu Hiền; Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 71 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Lâm Đồng, Du lịch mạo hiểm, Đà Lạt
4.   Đào Hồng Bích. Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Mù Cang Chải - Yên Bái/ Đào Hồng Bích; Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 89 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Yên Bái, Du lịch nông nghiệp, Mù Cang Chải
5.   Phạm Thị Thanh Huyền. Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Làng Cổ Đường Lâm, Hà Nội/ Phạm Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 69 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Du lịch cộng đồng, Làng Cổ Đường Lâm
6.   Phạm Văn Duy. Nghiên cứu khai thác lễ hội đền Trần, Hưng Hà - Thái Bình phục vụ phát triển du lịch/ Phạm Văn Duy; Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. hướng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 80 tr.
Từ khoá: Thái Bình, Văn hóa du lịch, Phát triển du lịch, Lễ hội đền Trần
7.   Nguyễn Thị Yến. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Avani Harbourview - Hải Phòng/ Nguyễn Thị Yến; Vũ Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 69 tr.
Từ khoá: Chất lượng phục vụ, Lễ tân, Văn hóa du lịch, Khách sạn Avani Harbourview
8.   Lê Thị Bích Phương. Tiềm năng và giải pháp khai thác các điểm du lịch tại Ninh Bình/ Lê Thị Bích Phương; Lê Thành Công, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 99 tr.
Từ khoá: Ninh Bình, Văn hóa du lịch, Điểm du lịch
9.   Khổng Thanh Minh. Tìm hiểu một số điểm du lịch được học sinh sinh viên yêu thích ở Hải Phòng/ Khổng Thanh Minh; Vũ Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 52 tr.
Từ khoá: Hải Phòng, Sinh viên, Học sinh, Văn hóa du lịch, Điểm du lịch
10.Nguyễn Thị Minh Phương. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Lạc Hồng/ Nguyễn Thị Minh Phương; Vũ Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 62 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Dịch vụ ăn uống, Chất lượng dịch vụ, Trung tâm hội nghị tiệc cưới Lạc Hồng
11.Nguyễn Thu Linh. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác phát triển du lịch đối với Tháp Bà - Lễ hội Tháp Bà ở Nha Trang, Khánh Hòa/ Nguyễn Thu Linh; Phạm Thị Hoàng Điệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 82 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Nha Trang, Phát triển du lịch, Tháp Bà, Lễ hội Tháp Bà
12.Bùi Kim Ngân. Thực trạng và giải pháp phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Tràng An, Ninh Bình/ Bùi Kim Ngân; Vũ Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 52 tr.
Từ khoá: Ninh Bình, Du lịch sinh thái, Văn hóa du lịch, Tràng An
13.Bùi Thị Bích Ngọc. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của một số công ty du lịch hoạt động tại khu vực Vịnh Hạ Long/ Bùi Thị Bích Ngọc; Vũ Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 61 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Vịnh Hạ Long, Công ty du lịch, Chất lượng dịch vụ
14.Trần Thị Xuân Quỳnh. Nghiên cứu, xây dựng, tổ chức hoạt động Team Building trong du lịch gắn liền với môi trường sông nước cho khách cán bộ, nhân viên văn phòng/ Trần Thị Xuân Quỳnh; Phạm Thị Hoàng Điệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 68 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Team Building, Môi trường sông nước, Cán bộ, nhân viên văn phòng
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 294 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.