Thứ năm, 14/11/2019 - 03:33:56

Thư mục Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019.
 
1. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 11
Tóm tắt: Bê tông tính năng cao (HPC) hiện nay dang được áp dụng tương đối phổ biến ở Việt Nam. Đây là loại bê tông được biết đến với nhiều tính năng nổi bật từ cường độ, độ bền theo thời gian cho đến tính năng dễ thi công đặc trưng bởi độ sụt cao nhưng tỷ lệ Nước/ Xi măng thấp. Trên thế giới các tiêu chuẩn về đặc tính cơ lý của HPC đã được xây dựng, nhưng các tiêu chuẩn về dự đoán đặc tính co ngót và từ biến của loại bê tông này trên thế giới cũng như ở Việt Nam rất hạn chế và chủ yếu vận dụng các tiêu chuẩn có sẵn cho bê tông thường. Các tiêu chuẩn vận dụng này ở các nước khác nhau có các phương pháp ước tính và đánh giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện môi trường ở khu vực đó. Chính vì vậy việc dự tính trong tính toán đánh giá đặc tính co ngót của bê tông tính năng cao tương đối khó khăn trong điều kiện Việt Nam. Bài báo trình bày một số mô hình dự đoán, đánh giá và so sánh các mô hình này, qua đó đề xuất mô hình dự đoán phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Từ khóa: Bê tông tính năng cao; Co ngót; Mô hình dự tính co ngót
 
2. Gối cao su bản thép: Một số phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý và sử dụng trong mô hình phần tử hữu hạn/ Thẩm Quốc Thắng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 12 – 16
Tóm tắt: Bài báo trình bày một số thí nghiệm cơ bản xác định các tính chất cơ lý của gối cao su, bao gồm thí nghiệm nén thẳng đứng được nêu trong TCVN 10308:2014, và thí nghiệm nén nghiêng để xác định mô đuyn trượt của gối cao su. Dựa vào các đặc trưng cơ lý của gối, mô hình phần tử hữu hạn được xây dựng để phân tích ứng xử phi tuyến của gối dưới tác dụng đồng thời của tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang truyền từ kết cấu nhịp cầu dầm xuống gối. Mô hình phân tích cho phép xác định được trường ứng suất và biến dạng của các lớp cao su và bản thép, qua đó góp phần giúp cho người kỹ sư lựa chọn và thiết kế gối cầu hợp lý hơn.
Từ khóa: Gối cầu cao su bản thép; Mô đuyn trượt; Nén nghiêng; Phần tử hữu hạn
 
3. Xây dựng mô hình phát sinh chuyến đi cho khu vực miền Trung Việt Nam bằng mô hình hồi quy tuyến tính/ Cao Thị Xuân Mỹ, Nguyễn Văn Đăng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 17 – 21
Tóm tắt: Phát sinh chuyến đi là bước đầu tiên quan trọng trong quy trình 4 bước, quy trình dùng để dự báo nhu cầu giao thông. Mô hình phát sinh chuyến đi thường được xây dựng bằng phương pháp phân tích hồi quy dựa trên dữ liệu về đặc diểm kih tế - xã hội của khu vực phân tích. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình thu hút chuyến đi – một trong hai mô hình nhỏ của mô hình phát sinh chuyến đi cho khu vực miền Trung Việt Nam bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến.
Từ khóa: Mô hình phát sinh chuyến đi; Phân tích hồi quy; Hệ số tương quan; Dự báo nhu cầu giao thông
 
4. Nghiên cứu sử dụng cát biển và tro bay trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng cho các tuyến đường giao thông nông thôn ven biển/ Hoàng Quốc Long, Đỗ Văn Khải// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 22 – 25
Tóm tắt: Với đường bờ biển kéo dài hơn 3.260 km cùng hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ. Để phát huy thế mạnh từ kinh tế biển kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những chủ trương lớn để thực hiện Nghị quyết này là phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ven biển đồng bộ theo tiêu chí xanh. Bài báo nghiên cứu một giải pháp sử dụng vật liệu tại chỗ (cát biển) và các phế thải trong các nhà máy nhiệt điện (tro bay) trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng cho các tuyến đường giao thông nông thôn ven viển.
Từ khóa: Bê tông xi măng; Tro bay; Cát biển; Đường ven biển; Giao thông nông thôn
 
5. Phân tích, kiến nghị phương án quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất/ Hoàng Đình Đạm, Võ Tiến Dũng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 26 – 30
Tóm tắt: Bài báo phân tích một số phương án quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dựa trên cơ sở tính toán năng lực thông qua của đường cất hạ cánh và kinh phí thực hiện. Từ đó kiến nghị quy hoạch hợp lý cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn 2019/2025.
Từ khóa: Cảng hàng không; Quy hoạch
 
6. Mô phỏng trường ngẫu nhiên Gauss bằng phương pháp phổ/ Nguyễn Ngọc Lâm, Đặng Thu Thủy// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 31 – 32
Tóm tắt: Bài báo trình bày cách mô phỏng trường ngẫu nhiên đồng nhất Gauss bằng phương pháp biểu diễn phổ. Trường ngẫu nhiên đồng nhất Gauss được biểu diễn thành các chuỗi hàm Cosin có chứa các biến ngẫu nhiên Gauss. Các ví dụ tính toán được lập trình bằng Matlab.
Từ khóa: Trường ngẫu nhiên Gauss; Phương pháp phổ; Matlab
 
7. Giải pháp hoàn thiện việc kiểm soát chi phí hoạt động bảo trì đường bộ/ Bùi Thị Ngọc Lan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 33 – 36
Tóm tắt: Bài báo trình bày các cơ sở lý thuyết về kiểm soát chi phí trong bảo trì đường bộ; những tồn tại trong kiểm soát chi phí của công tác bảo trì đường bộ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài báo đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc kiểm soát chi phí trong bảo trì đường bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong bảo trì công trình đường bộ tại Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm soát chi phí; Tồn tại trong kiểm soát chi phí; Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi phí
 
8. Đề xuất cải thiện biển báo giao thông trên một số đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường sát Hà Nội – Ninh Bình/ Hoàng Quốc Long, Cao Văn Thông// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 52 – 55
Tóm tắt: Trong năm 2018 số vụ tai nạn giao thông tại các giao cắt cùng mức giữa đường sắt và đường bộ đang ở mức báo động, đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Theo số liệu hiện nay của Tổng công ty đường sắt Việt Nam thì có trung bình 2,1 đường ngang/ km đường sắt, trong đó phần nhiều là tự mở. Mặt khác, các biển báo giao thông tại các giao cắt hiện nay còn chưa có hoặc còn có những bất cập nhất định cộng với ý thức kém của người điều khiển phương tiện giao thông dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm trong thời gian qua. Bài báo đưa ra thực trạng, hạn chế và đề xuất cải thiện một số biển báo giao thông tại các giao cắt giữa đường sắt và đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông hiện nay đối với ngành đường sắt.
Từ khóa: Đường ngang; Đường sắt; Biển báo; An toàn giao thông
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
 
Truy cập: 317 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.