Thứ năm, 14/11/2019 - 03:05:32

Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019.
 
1. Thiết kế một số nội dung giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7/ Lê Thị Phượng, Lê Hồng Thơm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 10
Tóm tắt: Giáo dục STEM là mô hình giáo dục tích cực đem lại hiệu quả cao trong dạy học. Giáo dục STEM giúp học sinh nâng cao khả năng cạnh tranh trong phát triển Khoa học – Công nghệ và phát triển năng lực, vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn đời sống. Tuy nhiên ở Việt Nam, giáo dục STEM mới chỉ được hình thành định hướng dưới dạng mở, chưa áp dụng phổ biến tại các trường phổ thông do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Qua nghiên cứu cơ sở lý luận Giáo dục STEM và nội dung chương trình Sinh học 7, tác giả đã xây dựng quy trình dạy học STEM với các bước cụ thể và đề xuất một số chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7. Tùy vào từng nội dung kiến thức khác nhau thì tiến trình bài giảng, kế hoạch tổ chức và thiết kế mô hình STEM cũng khác nhau. Giáo dục STEM đã chứng tỏ tính ưu việt trong việc phát triển năng lực cho người học.
Từ khóa: STEM; Giáo dục STEM; Phát triển năng lực
 
2. Biện pháp góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho sinh viên Sư phạm thông qua dạy học Logic toán/ Nguyễn Thị Chung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 11 – 17
Tóm tắt: Bồi dưỡng năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho sinh viên luôn là vấn đề thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu giáo dục toán học, giáo viên toán học trên thế giới và ở Việt Nam. Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học đạt được kết quả quan trọng về khái niệm, cấu trúc, biện pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh, nhưng không có chủ đề nghiên cứu về các biện pháp sư phạm góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho sinh viên Sư phạm thông qua dạy học Logic. Trong bài viết, tác giả sẽ trình bày một số biện pháp nhằm phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho sinh viên Sư phạm trong giảng dạy logic.
Từ khóa: Ngôn ngữ toán học; Học phần Logic
 
3. Giải pháp bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang/ Nguyễn Thanh Hà, Trần Ngọc Thuận, Trần Thanh Phúc// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 18 – 24
Tóm tắt: Đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hơn nữa, trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3 tháng 10 năm 2017, cùng với làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra, thì việc bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề hết sức cần thiết. Trong bài viết này tác giả sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng phát triển đội ngũ đáp ứng nhu cầu đổi mới như hiện nay.
Từ khóa: Giáo viên; Bồi dưỡng giáo viên
 
4. Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo tiếp cận năng lực tại trường Trung học cơ sở Tam Điệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội/ Đỗ Huyền Thơ// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 25 – 33
Tóm tắt: Hiện nay, quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn còn nhiều vấn đề. Nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn thường ẩn giữa nhiệm vụ quản lý các môn học nói chung và hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Những hoạt động chỉ đạo, nghiên cứu, bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết, ít tính cụ thể, xa rời thực tiễn và thiếu tính khả thi. Nhà quản lý còn thiếu thông tin về đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới phương pháp dạy học nói riêng và đặc biệt là đổi mới gắn với đặc trưng từng môn học cụ thể như môn Ngữ văn. Bài viết này, tác giả nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo tiếp cận năng lực học sinh trong nhà trường Trung học cơ sở.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp; Phát triển năng lực; Dạy học Ngữ văn
 
5. Thiết kế bài tập theo hình thức “tiểu dự án” cho kỹ năng viết/ Lê Thị Chinh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 34 – 39
Tóm tắt: Thực tế giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, kỹ năng viết là một thử thách đối vứi phần lớn sinh viên. Một hình tức dạy viết hiệu quả nhằm giúp sinh viên giải quyết khó khăn này là một yêu cầu cần thiết đối với cả giảng viên tiếng Anh và sinh viên tại trường. Từ thực tế đó, nghiên cứu này đề xuất một mô hình bài tập tự học kỹ năng viết: mô hình “tiểu dự án” nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc tự học cũng như khả năng viết theo đường hướng học viết theo quá trình.
Từ khóa: Kỹ năng viết ; Dạy viết theo quá trình; Dạy học theo dự án
 
6. Thực trạng và giải pháp học kỹ năng nghe trong chương trình tiếng Anh B1 của sinh viên khoa Cơ khí trường Đại học Giao thông Vận tải/ Lê Thị Thúy Hồng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 40 – 44
Tóm tắt: Kỹ năng nghe là một trong 4 kỹ năng quan trọng khi học tiếng Anh. Tuy nhiên đối với nhiều em sinh viên, kỹ năng nghe dường như là kỹ năng yếu nhất trong 4 kỹ năng và được coi là kỹ năng khó nhất. Vì vậy bài báo tập trung tìm ra những khó khăn của sinh viên khoa Cơ khí trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội gặp phải khi học kỹ năng nghe và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng nghe của sinh viên.
Từ khóa: Kỹ năng nghe; Tiếng Anh B1; Giải pháp
 
7. Sử dụng vật liệu tự nhiên để hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non/ Lô Mai Lan, Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 45 – 51
Tóm tắt: Tư duy của trẻ mẫu giáo chủ yếu trên bình diện trực quan hình ảnh nên việc sử dụng đồ dùng dạy học là rất cần thiết. Bên cạnh việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi tự làm cũng như được bán trên thị trường, giáo viên có thể sử dụng vật liệu tự nhiên. Bài viết bàn về việc sử dụng vật liệu tự nhiên để hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non; đặc biệt là các vùng điều kiện dạy học còn gặp khó khăn.
Từ khóa: Vật liệu tự nhiên; Biểu tượng số lượng; Trẻ mẫu giáo
 
8. Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy - học học phần Giáo dục hòa nhập cho sinh viên Sư phạm Mầm non tại trường Đại học Hạ Long/ Nguyễn Thị Hương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 52 – 57
Tóm tắt: Trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ khuyết tật), nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt chỉ rõ mọi người trong xã hội cần hiểu, cảm thông, chấp nhận những khác biệt ở trẻ khuyết tật nói riêng cũng như ở mọi trẻ khác nói chung. Giúp trẻ khuyết tật được hưởng mọi quyền lợi như những trẻ em trong học tập, vui chơi và hòa nhập là vieecjlamf mang tính nhân văn, thể hiện quyền bình đẳng mà Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Để sinh viên sư phạm có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục hòa nhập cần có những biện pháp hỗ trợ cho quá trình sinh viên nhận thức và lĩnh hội kiến thức, kỹ năng của học phần “Giáo dục hòa nhập” giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành những giáo viên dạy hòa nhập đáp ứng được nhu cầu xã hội.
Từ khóa: Giáo dục hòa nhập; Sinh viên Sư phạm Mầm non; trường Đại học Hạ Long
 
9. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên hiện nay, thực trạng và đề xuất một số giải pháp/ Đào Thu Hiền// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 58 – 65
Tóm tắt: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung và cho thế hệ trẻ, thanh niên, sinh viên nói riêng là một yêu cầu cấp bách trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, có nhiều diễn biến khó lường. Hiện nay, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nhằm hình thành và phát triển ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên, sinh viên tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, yếu kém, cần phải khắc phục sớm. Vì thế nghiên cứu về thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên giúp chúng ta đánh giá một cách khách quan về quá trình này, từ đó tìm ra những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Từ khóa: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; Bảo vệ môi trường; Ô nhiễm môi trường; Sinh viên
 
10. Giải pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong học chế tín chỉ/ Đặng Thị Thanh Thảo// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 66 – 73
Tóm tắt: Hoạt động học tập của sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình dạy học. Chất lượng đào tạo của nhà trường được thể hiện ở sản phẩm đào tạo là sinh viên. Vì vậy hoạt động học tập của sinh viên cần được quantaam đúng mức, có biện pháp thiết thực để giúp sinh viên học tập tốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường.
Từ khóa: Năng lực; Tự học; Tín chỉ
 
11. Tìm hiểu quan điểm về tư duy phê phán của sinh viên/ Nguyễn Thị Lê Thảo// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 74 – 79
Tóm tắt: Sự phát triển các kỹ năng tư duy phê phán là một phần quan trọng của nhiều khóa học giáo dục đại học và ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong các tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, mặc dù vậy, sinh viên thường đấu tranh để hiểu nó là gì và để chứng minh nó trong công việc của họ. Bài viết này nhằm mục đích khám phá cách học sinh hiểu thuật ngữ tư duy phê phán và xác định một yếu tố chính ảnh hưởng đến điều này. Một nghiên cứu trường hợp chuyên sâu đã được thực hiện với bốn sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: Kỹ năng; Tư duy phê phán; Siêu nhận thức
 
12. Thành lập trường thực hành sư phạm – Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn/ Phùng Quý Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 80 – 87
Tóm tắt: Trường thực hành sư phạm giữ vị trí quan trọng trong các cơ sở đào tạo giáo viên. Việc thành lập trường thực hành thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tiểu học và trung học cơ sở của địa phương mà còn là một giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Bài báo đề cập đến việc thành lập trường thực hành là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Từ khóa: Thành lập; Trường thực hành; Sư phạm; Giáo viên
 
13. Mục tiêu giáo dục của Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1884-1945/ Nguyễn Hoa Mai// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 88 – 93
Tóm tắt: Khi xâm lược Việt Nam, người Pháp đã xác định mục tiêu giáo dục là: đào tạo đội ngũ thông ngôn, nhân viên trong bộ máy hành chính; khai phá văn minh, phổ biến ngôn ngữ - văn hóa Pháp; loại trừ sự ảnh hưởng của Nho giáo. Trên thực tế, giáo dục góp phần quan trọng để thự hiện mục tiêu chinh phục tinh thần và kinh tế của chính quyền thực dân. Tuy nhiên, vốn là một dân tộc có nền văn hóa truyền thống lâu đời với tinh thần tự tôn mãnh liệt. Việt Nam đã khéo léo tiếp thu những thành tựu của giáo dục Pháp và biến đổi để phục vụ cho mục tiêu độc lập dân tộc và “phục hưng” văn hóa của mình. Điều đó đã làm nên một diện mạo mới mẻ, với nhiều xu hướng trong nền giáo dục Việt Nam đương thời.
Từ khóa: Giáo dục 1884-1945; Giáo dục Pháp; Mục tiêu giáo dục Pháp
 
14. Đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ quản lý trường hợp đối với người khuyết tật tại Đà Nẵng/ Đỗ Nghiêm Thanh Phương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 94 – 98
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ quản lý trường hợp đối với người khuyết tật của cán bộ quản lý trường hợp tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả cho thấy mức độ thực hiện dừng ở mức độ trung bình. Cần cải thiện nhất là nhiệm vụ thực hiện kế hoạch. Cần hỗ trợ giúp cán bộ quản lý trường hợp có thể thực hiện hiệu quả hơn công tác này bằng cách tăng cường kiến thức, kỹ năng và xây dựng hệ thống nguồn lực dịch vụ đa dạng, chất lượng hơn, cơ chế chính sách hợp lý hơn.
Từ khóa: Quản lý trường hợp; Người khuyết tật; Người quản lý trường hợp
 
15. Các yếu tố tác động đến sự phát triển chuyên môn của giảng viên mới trong các trường chuyên nghiệp/ Thiều Huy Thuật, Phạm Thị Hồng Thắm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 99 – 103
Tóm tắt: Việc phát triển chuyên môn cho giảng viên là tất yếu theo quy luật “tre già, măng mọc”, vì thế, bất cứ môi trường nào cũng cần có một quy trình chung, một mô hình phù hợp để có thể bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho giảng viên một cách hiệu quả nhất. Bài viết đề cập đến các yếu tố tác động đến sự phát triển chuyên môn của giảng viên mới trong các trường chuyên nghiệp để có cơ sở, tiền đè cho việc xây dựng mô hình phát triển chuyên môn cho giảng viên mới trong các trường chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hiện nay.
Từ khóa: Giảng viên mới; Phát triển chuyên môn; Yếu tố tác động
 
16. Yếu tố tác động đến quá trình trí thức hóa công nhân ở tỉnh Thái Nguyên/ Vũ Thị Kim Hoa// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 104 – 110
Tóm tắt: Thái Nguyên là một tỉnh nằm trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc – nới được coi là con chim đầu đàn của ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm 60 của thế kỷ XX. Mặc dù vậy, đến nay nhìn chung Thái Nguyên vẫn chưa thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo, công nghiệp chưa phát triển hết tiềm năng và không tránh khỏi nguy cơ bị tụt hậu. Do đó, đội ngũ công nhân Thái Nguyên một mặt cần phải được đào tạo, mặt khác phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ đủ năng lực làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh hay giai cấp công nhân của tỉnh cần phải thực hiện quá trình “trí thức hóa” công nhân. Quá trình “trí thức hóa” công nhân không chỉ chịu ảnh hưởng của những yếu tố trong nước mà còn có cả những tác động của yếu tố quốc tế.
Từ khóa: Trí thức hóa; Giai cấp công nhân; Quá trình trí thức hóa
 
17. Giải pháp về nhận thức nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay/ Đinh Thị Huyền Trang// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 111 – 115
Tóm tắt: Trên thực tế, Thái Nguyên là một tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, kinh tế phát triển không đồng đều giữa các vùng, trình độ dân trí, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ở một số huyện trong trình còn hạn chế, chưa thấy được tầm quan trọng của phong trào xây dựng gia đình văn hóa đối với đời sống của mình. Điều đó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân: do nhận thức của một bộ phận cán bộ địa phương; do nhận thức của nhiều gia đình còn hạn chế; do công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa đạt kết quả. Chính vì vậy, để công tác xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Thái Nguyên thành công cần thực hiện triệt để giải pháp về nhận thức không chỉ trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động mà phải chú trọng đặc biệt tới nhận thức đầy đủ về giá trị gia đình.
Từ khóa: Nâng cao nhận thức; Giá trị gia đình; Gia đình văn hóa
 
18. Giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững ở tỉnh Vĩnh Phúc/ Nguyễn Thị Phương Hoa// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 116 – 122
Tóm tắt: Làm thế nào để phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình phát triển các khu công nghiệp không chỉ là vấn đề lớn của tỉnh mà còn là vấn đề của toàn xã hội. Bài viết này tập trung phân tích một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Từ khóa: Công nghiệp; Phát triển bền vững
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
 
Truy cập: 368 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.