Thứ năm, 14/11/2019 - 03:02:50

Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2019.
 
1. Xây dựng khung pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động cho vay ngang hàng/ Phương Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 18 – 20
Tóm tắt: Thời gian qua, sự bùng nổ các ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Fintech (công nghệ tài chính) trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã thúc đẩy nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer Lending - P2P). Tại Việt Nam, một số công ty cung cấp mô hình cho vay này đang bị biến tướng và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nguyên do chủ yếu là hệ thống pháp luật hiện chưa có quy định quản lý riêng và cũng không cấm mô hình hoạt động này (trừ trường hợp được xác định là hoạt động ngân hàng). Vì thế, hoàn thiện khung pháp lý để quản lý loại hình kinh doanh cho vay ngang hàng là rất cần thiết. Ngoài ra, đây là kinh doanh có điều kiện nên phải được cơ quan Nhà nước cấp phép.
Từ khóa: Cho vay ngang hàng; Khung pháp lý; Kinh doanh; P2P Lending
 
2. Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam/ Phan Thị Hồng Thảo// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 21 – 24
Tóm tắt: Luật các Tổ chức tín dụng (2010) quy định, tổ chức TCVM là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực trạng hoạt động tài chính của các tổ chức TCVM chính thức, được chuyển đổi từ các tổ chức phi chính phủ.
Từ khóa: Tài chính vi mô; Hoạt động tài chính; Tổ chức tài chính vi mô
 
3. Quá trình chuyển đổi tổ chức tài chính vi mô- khung pháp lý quy định tại Việt Nam/ Nguyễn Đặng Hải Yến// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 25 – 29
Tóm tắt: Quá trình chuyển đổi của các tổ chức TCVM tại Việt Nam là một sự phát triển tất yếu theo xu hướng phát triển trên thế giới. Ở Việt Nam quá trình chuyển đổi này được quy định bởi hệ thống pháp lý tương đối đầy đủ, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế. Bài viết khái quát quá trình chuyển đổi, tổng hợp và phân tích hệ thống pháp lý quy định quá trình chuyển đổi tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm tạo ra tác động tích cực về quá trình chuyển đổi tại Việt Nam.
Từ khóa: Tài chính vi mô; Quá trình chuyển đổi; Tổ chức tài chính vi mô
 
4. Công tác kiểm tra của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi: Nỗ lực thầm lặng và đóng góp đáng kể/ Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Thị Kim Oanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 30 – 33
Tóm tắt: Ở Việt Nam, hoạt động kiểm tra của tổ chức BHTG được triển khai ngay từ thời gian đầu thành lập và đi vào hoạt động, được ghi nhận có đổi mới, tăng cường về số lượng và chất lượng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển an toàn lành mạnh của các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính. Tuy nhiên, nội dung kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam còn có giới hạn, cùng với sự phát triển đa dạng của các tổ chức tín dụng, môi trường cạnh tranh ngày càng ngay gắt, rủi ro ngày càng cao đối cới các tổ chức tín dụng, vì vậy nội dung kiểm tra cần mở rộng hơn để phù hợp với thực tế hiện nay. Tổ chức BHTG Mỹ, Nhật Bản là một mô hình tổ chức BHTG có hoạt động kiểm tra tiên tiến đáng được các nước tham khảo và vận dụng. Bài viết cũng đề cập đến những nỗ lực, thành công cần nhân rộng và định hướng đối với công tác kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; hoạt động kiểm tra; Ngân hàng
 
5. Các ngân hàng trung ương còn thận trọng với tiền điện tử/ Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 34 – 35
Tóm tắt: Ngày 8/1/2019, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đã công bố công trình nghiên cứu số điều tra số 101 về tình hình phát hành tiền điện tử tại các ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới. Hiện nay, nhiều NHTW đã bước sang giai đoạn cân nhắc phát hành tiền điện tử, nhưng nhìn chung còn thận trọng và chỉ một vài ngân hàng có kế hoạch phát hành tiền điện tử trong giai đoạn ngắn và trung hạn.
Từ khóa: Tiền điện tử; Ngân hàng trung ương
 
6. Mạng 5G sẽ tác động đến ngân hàng và Fintech như thế nào?/ Quốc Đạt// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 36 – 37
Tóm tắt: Hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn xem xét, đánh giá các vấn đề để đưa ra cách thức triển khai công nghệ di động, đồng thời cân bằng hiệu quả giữa tính bảo mật, xác thực và trải nghiệm khách hàng. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động của các ngân hàng, bao gồm dịch vụ ngân hàng cung cấp và công tác phòng ngừa rủi ro.
Từ khóa: Mạng 5G; Ngân hàng; Fintech
 
7. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển cho vay tiêu dùng đối với hộ gia đình ở nông thôn và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Phan Thị Hoàng Yến, Đào Mỹ Hằng, Trần Hải Yến// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 38 – 41
Tóm tắt: Kinh nghiệm của MED-Net là đưa ra một quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người nông dân, giải quyết các lỗ hổng trong nghiên cứu thị trường và chỉ ra các lĩnh vực để cải thiện hệ thống và phát triển sản phẩm mẫu; đảm bảo các cơ chế quản lý và sẵn sàng ứng phó với các rủi ro có thể gặp phải. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng cho các hộ gia đình nông thôn ở Uganda, Ethiopia, Thái Lan, Trung Quốc, từ đó đề xuất các bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Cho vay tiêu dùng; Hộ gia đình; Nông thôn; Ngân hàng thương mại
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
 
Truy cập: 305 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.