Thứ bảy, 11/07/2020 - 05:24:28

Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2019.
 
1. Ứng dụng mô hình DSGE trong phân tích dự báo kinh tế và chính sách/ Nguyễn Đức Long, Đào Bùi Trung Kiên// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 2 – 10
Tóm tắt: Thời gian gần đây, sự phát triển mô hình DSGE đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, thực thi và truyền thông CSTT ở nhiều NHTW trên thế giới. Các mô hình DSGE được áp dụng và phát triển như một công cụ phân tích chính sách và dự báo trong học thuật cũng như trong điều hành thực tế. Tuy nhiên, với tính phức tạp về lý thuyết cũng như phương pháp sử dụng, các mô hình này còn khó tiếp cận ngay cả đối với giới làm CSTT. Bài viết này nhằm đóng góp vào việc phổ biến các mô hình DSGE bằng cách trình bày một mô hình mang tính rút gọn chạy trên số liệu giai đoạn 2001-2018 với mục đích để minh họa cách thức mô hình này có thể được sử dụng nhằm phân tích kinh tế, chính sách cũng như dự báo.
Từ khóa: Mô hình DSGE; Chính sách tiền tệ; Phân tích chính sách
 
2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam/ Nguyễn Tuấn Anh,… // Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 11 – 13
Tóm tắt: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu hoạt động của NHNN Việt Nam, cơ chế tài chính của NHNN Việt Nam được xây dựng với các nội dung đặc thù, là sự kết hợp giữa nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước với các thông lệ quốc tế về tài chính ngân hàng trung ương và được ban hành theo một quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg. Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm của cơ chế tài chính NHNN Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính NHNN.
Từ khóa: Cơ chế tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quản lý ngân sách nhà nước
 
3. Tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam: Góc nhìn từ nợ xấu và kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại/ Đặng Văn Dân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 27 – 31
Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện tại, hệ thống ngân hàng Việt Nam được xem có vai trò cực kỳ quan trọng trong truyền dẫn chính sách tiền tệ quốc gia, cũng là động lực cho phát triển kinh tế; và trong đó, tăng trưởng tín dụng được xem là chỉ số được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, vấn đề tăng trưởng nhanh và không kiểm soát tốt chất lượng tín dụng được cho là nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy mà gánh nặng hậu quả biểu hiện rõ nhất lên chính đôi vai của các ngân hàng. Xuất phát từ thực tế này. Bài viết sẽ tập trung vào việc phân tích những nội dung trọng tâm của tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam, trên góc nhìn từ vấn đề về nợ xấu và kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Những khía cạnh trọng yếu liên quan đến tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam sẽ được tác giả chỉ ra, từ đó gợi mở ra những định hướng mà ở đó, cho thấy từ chính các ngân hàng đến các cơ quan quản lý điều hành, xây dựng chính sách cần nhìn nhận và xử lý như thế nào đối với biến số trọng điểm quốc gia là tăng trưởng tín dụng.
Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng; Ngân hàng thương mại; Chính sách tiền tệ
 
4. Fintech Credit: Mô hình kinh doanh và quản lý hoạt động/ Hà Văn Dương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 34 – 40
Tóm tắt: Tín dụng công nghệ tài chính (Fintech Credit) đã phát triển nhanh và góp phần mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ tài chính tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, có sự tham gia của các công ty công nghệ tài chính vào cung ứng dịch vụ tài chính, tạo ra nhiều mô hình kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mới, trong đó bao gồm Fintech Credit. Qua phân tích, tổng hợp cùng với hướng tiếp cận lý luận và thực tiễn về mô hình kinh doanh và quản lý hoạt động của Fintech Credit, nghiên cứu cho thấy việc hình thành và phát triển Fintech Credit bằng các giải pháp cụ thể, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển thị trường Fintech Credit tại Việt Nam.
Từ khóa: Fintech Credit; Công nghệ tài chính; Dịch vụ tài chính
 
5. Phát triển doanh nghiệp xã hội trong cung ứng dịch vụ tài chính vi mô đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam/ Võ Thị Mỹ Hương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 41 – 45
Tóm tắt: Tiếp cận vốn thông qua hoạt động tài chính vi mô giúp giải quyết nhu cầu vốn cho những đối tượng luôn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, là các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ do bị giới hạn bởi khả năng hoàn trả hoặc không có tài sản bảo đảm cho nguồn vốn vay. Hoạt động tài chính vi mô được thực hiện thông qua tổ chức tài chính vi mô, nhưng pháp luật hiện hành chưa làm rõ mục tiêu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, đồng thời số lượng và hiệu quả hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu của những đối tượng này. Chính vì vậy, phát triển doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô là hướng đi giải quyết đồng thời hai mục tiêu lợi nhuận và phục vụ sự phát triển của cộng đồng.
Từ khóa: Tài chính vi mô; Dịch vụ tài chính; Hộ gia đình; Doanh nghiệp siêu nhỏ
 
6. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tài chính toàn diện và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam/ Vũ Văn Long// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 50 – 52
Tóm tắt: Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008, vấn đề tài chính toàn diện ngày càng được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, những năm gần đây, tài chính toàn diện đã trở thành một vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu trong xứ mệnh xóa đói, giảm nghèo, hướng tới một xã hội ổn định, công bằng và thịnh vượng, nơi mọi người đều được thụ hưởng những thành quả do phát triển kinh tế đem lại. Liên hợp quốc nhấn mạnh, tài chính toàn diện là một giải pháp quan trọng để đạt 7 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Từ khóa: Tài chính toàn diện; Bảo hiểm tiền gửi; Kinh nghiệm quốc tế
 
7. Kinh nghiệm hỗ trợ tài chính tại các quỹ bảo vệ môi trường trên thế giới và bài học đối với quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam/ Lê Hải Lâm// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2019 .- Tr. 53 – 57
Tóm tắt: Quỹ bảo vệ môi trường là công cụ tài chính của nhà nước để thực thi nhiệm vụ bảo vệ môi trường quốc gia, giải quyết vấn đề cấp vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Để các Quỹ phát triển bền vững, buộc Quỹ bảo vệ môi trường luôn tuân thủ nguyên tắc đảm bảo được nguồn vốn hoạt động và lựa chọn đúng phương thức hỗ trợ tài chính. Vì lẽ đó, bài viết này tác giả tập trung trình bày kinh nghiệm hỗ trợ tài chính của các Quỹ trên thế giới và đưa ra một số bài học cho Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quỹ bảo vệ môi trường; Hỗ trợ tài chính; Kinh nghiệm quốc tế
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 993 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.