Thứ hai, 19/04/2021 - 22:43:17

Thư mục Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 5 năm 2019.
 
1. Ứng dụng địa thống kê trong khảo sát địa chất cho các công trình xây dựng/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Trọng Cầu// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 7 – 12
Tóm tắt: Các loại đất vốn không đồng nhất trong tự nhiên. Hầu hết các báo cáo khảo sát địa chất đều dựa trên việc lấy mẫu đất hạn chế tại hiện trường. Mặc dù có nhiều thí nghiệm trong phòng để đánh giá các tính chất của đất nhưng tất cả đều được thực hiện trên các mẫu dất hạn chế. Do vậy khó có thể cung cấp các số liệu phản ánh chính xác tình trạng đất nền khu vực xây dựng. Bài báo trình bày một ứng dụng của địa thống kê trong phân tích sự biến đổi không gian các tính chất đất và dự đoán các tính chất đất tại các vị trí không được khảo sát thông qua các tương quan không gian với các vị trí đã được lấy mẫu. Phương pháp tính toán được xác nhận bằng cách phân tích biến thiên không gian tham số góc ma sát của đất được quy đổi từ các dữ liệu của thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng CPTu tại một tuyến đường ở khu vực Thanh Trì, Hà Nội.
Từ khóa: Biến đổi không gian; Địa thống kê; Kriging
 
2. Nghiên cứu đánh giá các phương án thiết kế lưới quan trắc lún tuyến đường giao thông xây dựng trên nền đất yếu/ Trần Đắc Sử, Trần Thị Thảo// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 13 – 17
Tóm tắt: Hiện nay khi thực hiện quan trắc lún tuyến đường xây dựng trên nền đất yếu có một số nhà thầu quan trắc lựa chọn phương án thiết kế lưới với các đại lượng đo tối thiểu nhưng chưa quan tâm sâu sắc đến độ chính xác độ cao của các điểm trong lưới. Vì vậy phương án mà nhà thầu quan trắc đưa ra có thể chưa phải là phương án đo hợp lý nhất. Trong bài viết này, tác giả tiến hành đánh giá các phương án thiết kế lưới quan trắc lún và đề xuất phương án thiết kế lưới quan trắc lún hợp lý góp phần nâng cao chất lượng của các tuyến đường giao thông xây dựng trên nền đất yếu.
Từ khóa: Thiết kế lưới quan trắc lún; Đường giao thông; Nền đất yếu
 
3. Phân tích các phương pháp tính toán dự báo tuổi thọ các công trình bằng bê tông cốt thép theo tiêu chí khởi đầu ăn mòn cốt thép trong bê tông/ Hồ Xuân Ba// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 18 – 23
Tóm tắt: Bài báo trình bày các phương pháp tính toán dự báo tuổi thọ các kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép. Phương pháp phần tử hữu hạn, sai phân hữu hạn, phương pháp giải tích sẽ được áp dụng để tính toán tuổi thọ kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chí khởi đầu ăn mòn cốt thép trong bê tông. Các kết quả này được so sánh với kết quả tính theo phần mềm Life 365. Kết quả thu được cho thấy tuổi thọ tính theo phương pháp giải tích và tuổi thọ tính bằng phương pháp phần tử hữu hạn khá gần vớ kết quả tính theo Life 365; trong khi kết quả phân tích bằng sai phân hữu hạn khá lớn so với các giá trị trên. Nhiệt độ môi trường và chiều dày lớp bê tông bảo vệ có ảnh hưởng đến tuổi thọ kết cấu công trình.
Từ khóa: Bê tông cốt thép; Tuổi thọ; Phần tử hữu hạn; Life 365
 
4. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ thép đến tính chất của bê tông nhựa nóng/ Tạ Thị Huệ// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 24 – 27
Tóm tắt: Bài báo trình bày ảnh hưởng của hàm lượng xỉ thép thay thế đa dăm đến tính chất của hỗn hợp bê tông nhựa. Xỉ thép được thay thế đa dăm với hàm lượng 0, 30, 50, 70 và 100% theo khối lượng. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng khi tăng hàm lượng xỉ thép thay thế đa dăm, lượng nhựa tối ưu tăng để bê tông nhựa đạt các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu. Độ ổn định Marshall tăng lên, trong khi độ dẻo giảm dần khi hàm lượng xỉ thép thay thế đa dăm tăng lên. Do xỉ thép có khối lượng riêng cao hơn đá dăm, nên bê tông nhựa xỉ thép có khối lượng thể tích lớn hơn của bê tông nhựa đá dăm.
Từ khóa: Xỉ thép; Bê tông nhựa; Độ ổn định Marshall
 
5. Một số đề xuất đánh giá rủi ro địa kỹ thuật trong các dự án công trình ngầm/ Chu Tuấn Vũ// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 28 – 34
Tóm tắt: Các dự án hầm và công trình ngầm thường liên quan mật thiết đến các rủi ro địa kỹ thuật trong đó yếu tố quan trọng nhất là sự không chắc chắn liên quan đến điều kiện địa chất công trình bất lợi và đánh giá những điều kiện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc xây dựng. Một quy trình quản lý rủi ro chủ động là quan trọng đối với các dự án hầm và công trình ngầm để xác định các rủi ro địa kỹ thuật chính là yếu tố quyết định thành công; tránh các rủi ro đáng tiếc mà có thể phòng ngừa được bằng các chiến lược giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Bài báo này phân tích các vấn đề rủi ro và các chiến lược giảm thiểu rủi ro liên quan đến kỹ thuật công trình.
Từ khóa: Công trình ngầm; Rủi ro địa kỹ thuật; Giảm thiểu rủi ro
 
6. Nâng cao hiệu quả sử dụng MS Project trong quản lý dự án xây dựng công trình giao thông/ Trần Trung Kiên, Nguyễn Đăng Khoa// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 35 – 40
Tóm tắt: MS Project là phần mềm được sử dụng rộng rãi trong lập tiên sđộ và quản lý xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên có những vấn đề MS Project cung cấp chưa phù hợp với cách làm và hiểu của người làm quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam; chẳng hạn như: vấn đề làm tăng ca và việc hiểu đúng chi phí được MS Project tính toán. Người sử dụng cần hiểu đúng để công việc quản lý của mình được chính xác mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý dự án xây dựng.
Từ khóa: Dự án giao thông; Tiến độ; Quản lý dự án
 
7. Nghiên cứu thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa cao su hóa/ Nguyễn Thị Quỳnh Trang// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 41 – 44
Tóm tắt: Bài báo tập trung nghiên cứu và thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng nhựa đường cao su hóa để thấy được những ưu điểm về mặt chất lượng, kinh tết và giảm ô nhiễm môi trường của loại vật liệu này.
Từ khóa: Bê tông nhựa; Bê tông nhựa cao su hóa
 
8. ITS và vận hành liên hầm đường bộ/ Trần Thu Hằng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 5/2019 .- Tr. 47 – 50
Tóm tắt: Mạng lưới giao thông đường bộ tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Công tác vận hành hầm đường bộ có nhiều khác biệt với các công trình khác trên tuyến. Trên cơ sở hệ thống giao thông thông minh trong hầm, ý tưởng về trung tâm điều hành giao thông liên hầm đường bộ đã được đề xuất và thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Bài báo này phân tích giải pháp xây dựng trung tâm điều hành giao thông liên hầm đường bộ ở Việt Nam để nâng cao an toàn giao thông trong các hầm và trên tuyến đường qua hầm.
Từ khóa: Hầm đường bộ; ITS; Vận hành liên hầm
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 1757 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.