Thứ ba, 19/11/2019 - 02:30:05

Thư mục Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8 năm 2018.
 
1. Việc thành lập ba mô hình đặc khu và những thời cơ, thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam/ Phạm Ngọc Hòa, Trương Quang Khải// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 8/2018 .- Tr. 8 – 15
Tóm tắt: Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (sau đây gọi là đặc khu) ở Việt Nam đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Dự thảo này đã gắn tên ba đặc khu dự kiến thông qua gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quóc (Kiên Giang). Ba đặc khu này đều có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và có điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa, có tiềm năng phát triển một số ngành, nghề có thể cạnh tranh quốc tế nếu có được thể chế, chính sách về kinh tế, hành chính, tư pháp phù hợp và vượt trội so với trong nước và quốc tế. Việc thành lập ba đặc khu của Việt Nam sẽ tạo ra nhiều thời cơ, cũng như đặt ra những thách thức không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Đặc khu; Đặc khu kinh tế; Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
 
2. Việc làm của người dân tái định cư do biến đổi khí hậu (Nghiên cứu trường hợp xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình/ Nguyễn Quang Tuấn// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 8/2018 .- Tr. 16 – 23
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ở nhiều khu vực nước ta, trong đó có một số huyện của tỉnh Hòa Bình. Trước tình hình đó, chính sách tái định cư (TĐC) đã được thực hiện nhằm giảm mức độ ảnh hưởng, tổn thương từ thiên tai đối với người dân. Các chương trình TĐC một mặt bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, nhưng mặt khác cũng tạo ra những thách thức trong hoạt động việc làm của người dân TĐC khi chuyển đến nơi ở mới. Bài viết phân tích tình hình việc làm của người dân TĐC ở tỉnh Hòa Bình (trường hợp xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy) do tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời bàn đến một số vấn đề chính sách nhằm giúp người dân TĐC tiếp cận việc làm ổn định và bền vững.
Từ khóa: Việc làm; Tái định cư; Biến đổi khí hậu
 
3. Về nội dung và hình thức tham gia của người dân ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Trung Tín// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 8/2018 .- Tr. 24 – 31
Tóm tắt: Sự tham gia của người dân là một yếu tố không thể thiếu để thực thi có hiệu quả chính sách công nói chung và chính sách xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nói riêng. Tuy nhiên, cho đến nay, các nghiên cứu về nội dung và hình thức tham gia của người dân trong quản trị công nói chung và trong XDNTM nói riêng ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức. Điều này đã ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về tăng cường sự tham gia của người dân. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu có liên quan, bài viết làm rõ nội dung và các hinhd thức tham gia của người dân trong XDNTM ở Việt Nam.
Từ khóa: Sự tham gia của người dân; Nông thôn mới; Xây dựng nông thôn mới
 
4. Những biến đổi trong ngoại giao văn hóa hiện đại/ Lê Thu Trang// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 8/2018 .- Tr. 32 – 38
Tóm tắt: Ngoại giao văn hóa là một công cụ ngoại giao được sử dụng rộng rãi và tương đối hiệu quả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Từ đó đến nay nó không ngừng biến đổi và phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của tình hình quốc tế hiện đại. Nếu như ngoại giao văn hóa trước đây tập trung vào việc truyền bá các giá trị và gia tăng ảnh hưởng của hai cực Đông – Tây thì ngoại giao văn hóa hiện đại là sự kết hợp của nhiều mục tiêu khác nhau trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp hơn. Ngoại giao văn hóa hiện đại không chỉ hỗ trợ việc thực hiện chính sách đối ngoại của quốc gia mà còn góp phần giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia.
Từ khóa: Ngoại giao văn hóa; Văn hóa đại chúng; Quan hệ quốc tế
 
5. Hàn Quốc phát triển ngoại giao văn hóa ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam/ Lê Thu Trang// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 8/2018 .- Tr. 39 – 45
Tóm tắt: Bài viết luận bàn về tiến trình và kết quả truyền bá văn hóa của Hàn Quốc ở Trung Quốc từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay trên cơ sở chia sẻ nền tảng văn hóa Nho giáo và các giá trị truyền thống châu Á. Từ những thành công đạt được của Chính phủ Hàn Quốc trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa sau hơn bốn thập niên gián đoạn do Chiến tranh Lạnh, bài viết rút ra những kinh nghiệm thực tiễn mà Việt Nam có thể nghiên cứu, áp dụng trong chiến lược quảng bá “quyền lực mềm” ở Trung Quốc phù hợp với những chuyển biến mới của tình hình khu vực Đông Á vào thế kỷ XX.
Từ khóa: Ngoại giao văn hóa; Hàn Quốc; Trung Quốc
 
6. Quan điểm và đối sách của một số quốc gia đối với sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc/ Ngô Thị Mai Diên// Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội .- Số 8/2018 .- Tr. 46 – 53
Tóm tắt: Sáng kiến “Vành đai, Con đường” – chiến lược toàn cầu của Trung Quốc trong thế kỷ XXI đã, đang và sẽ đặt ra những thách thức lớn đối với chính sách đối ngoại của nhiều quóc gia trên thế giới, cả các nước thuộc phạm vi lẫn nước ngoài phạm vi chiến lược. Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu quan điểm và đối sách của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc đối với đại chiến lược nhằm kết nối ba châu lục Á – Âu – Phi, thực hiện hóa tham vọng trở thành cường quốc bá chủ thế giới của Trung Quốc.
Từ khóa: Vành đai, Con đường; Chính sách đối ngoại; Trung Quốc
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 337 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.