Thứ hai, 16/12/2019 - 16:55:21

Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 5 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 5 năm 2019.
 
1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng/ Bùi Văn Hải, Phan Hữu Việt, Đoàn Thị Thúy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 8 – 14
Tóm tắt: Bài viết đi sâu nghiên cứu, đánh giá khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó, cơ sở pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng bao gồm nội dung về mô hình tổ chức, sự phối hợp giữa thanh tra và giám sát ngân hàng: trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng; các quy định về an toàn; thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro sẽ được phân tích, đánh giá để làm rõ điểm mạnh, bất cập, hạn chế trên thực tế. Kết quả nghiên cứu có giá trị làm cơ sở tham khảo để đưa ra đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng ở Việt Nam.
Từ khóa: Ngân hàng; Giám sát ngân hàng; Khuôn khổ pháp lý
 
2. Quy định về xử lý nợ xấu, kết quả đạt được và kiến nghị/ Nguyễn Văn Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 15 – 19
Tóm tắt: Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định thí điểm 1 số chính sách về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng. Mặc dù Nghị quyết 42 đã đạt nhiều kết quả tích cực song công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều Bộ, ngành, chính quyền địa phương. Bên cạnh những điểm tích cực của Nghị quyết 42, một số quy định của Nghị quyết 42 chậm triển khai thực hiện trên thực thế hoặc chưa được hướng dẫn cụ thể dẫn đến thực hiện không thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Vì vậy, từ kinh nghiệm thực tiễn xử lý nợ xấu, tác giả nêu một số vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 và một số kiến nghị.
Từ khóa: Nghị quyết 42; Xử lý nợ xấu; Tổ chức tín dụng
 
3. Tăng trưởng tín dụng năm 2018 và một số khuyến nghị/ Lê Thị Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 20 – 23
Tóm tắt: Từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 10/1/2018 chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. NHNN đã xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp tăng trưởng tín dụng hướng đến sự linh hoạt, phù hợp với mục tiêu của chính sách tiền tệ, qua đó thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2018, bám sát các mục tiêu kinh tế xã hội tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Kết thúc năm 2018, dư nợ tín dụng tăng 14% so với năm 2017. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra cho năm 2019 là 14%, và chất lượng tín dụng của toàn hệ thống. Bài viết tập trung vào những điểm nhấn về tăng trưởng tín dụng năm 2018 và đưa ra khuyến nghị về hoạt động tín dụng cho năm 2019.
Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng; Hoạt động tín dụng; Chính sách tiền tệ
 
4. Đặc điểm và thù lao nhà điều hành nhìn từ góc độ quyền lực quản lý – Bằng chứng từ các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ Trương Quang Thông, Trần Minh Lam// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 27 – 36
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các đặc điểm của nhà điều hành tác động lên thù lao nhà điều hành và xác định đặc điểm nào thể hiện quyền lực quản lý, khiến mức thù lao ít nhạy cảm hơn hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bài nghiên cứu được tiến hành trên 143 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, với 858 quan sát trong 6 năm từ năm 2012-2017.
Từ khóa: Nhà điều hành; Quyền lực quản lý; Công ty niêm yết
 
5. Phát triển thị trường chứng khoán hóa: Nghiên cứu trường hợp Trung Quốc/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 43 – 51
Tóm tắt: Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tìm kiếm những giải pháp mang tính thị trường để xử lý nợ xấu của nền kinh tế thì xem xét kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán hóa Trung Quốc là một vấn đề có tính thực tiễn cao. Nghiên cứu này có mục tiêu phân tích những đặc điểm của quá trình phát triển thị trường chứng khoán hóa Trung Quốc để rút ra một số bài học có thể hỗ trợ triển khai và phát triển thị trường chứng khoán hóa cho Việt Nam.
Từ khóa: Chứng khoán hóa; Thị trường chứng khoán hóa; Trung Quốc
 
6. Giảm quy mô biên chế khu vực công – Góc nhìn từ kinh nghiệm quốc tế/ Đặng Duy Cường, Bùi Thị Thu Hoài, Sầm Thị Kim Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 5/2019 .- Tr. 52 – 57
Tóm tắt: Trong quản lý nhân sự hiện đại, quản lý biên chế hay cụ thể hơn là xác định lại số lượng người cần thiết trong một tổ chức ngày nay trở thành một nội dung quản lý trọng tâm không chỉ đối với các tổ chức khu vực công mà còn đối với mọi loại hình tổ chức. Bài viết nghiên cứu vấn đề giảm quy mô biên chế khu vực công và những kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.
Từ khóa: Biên chế; Quản lý biên chế; Kinh nghiệm quốc tế
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
 
Truy cập: 372 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.