Thứ hai, 16/12/2019 - 17:21:07

Thư mục Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2019.
 
1. Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quản trị/ Lê Đức Tiến,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 10 – 13
Tóm tắt: Thiết kế cọc khoan nhồi vào tầng đá (IGM) phong hóa nứt nẻ thường có những vấn đề chưa được thống nhất. Theo tiêu chuẩn Việt Nam thường sức chịu tải được tính cho đất và đá. Điều đó dẫn tới trường hợp cọc khoan nhồi thi công vào tầng đá phong hóa nứt nẻ sẽ được tính như là đất hoặc đá. Trong bài báo này, việc tính toán sức kháng tại thân cọc và mũi cọc cho lớp đá phong hóa sẽ được tiến hành theo nguyên lý của lớp IGM. Đồng thời thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện cho cọc khoan nhồi đường kính 0,8m được thi công vào lớp đá phong hóa nứt nẻ. Trong các thí nghiệm này, các thiết bị đo biến dạng theo thân cọc và chuyển vị được gắn dọc theo thân cọc khoan. Kết quả tính toán cho thấy việc tính toán theo nguyên lý của IGM sẽ cho kết qảu khá sát theo thí nghiệm hiện trường.
Từ khóa: Sức kháng cọc khoan nhồi; Tầng phong hóa nứt nẻ; Thí nghiệm cọc khoan nhồi
 
2. Ảnh hưởng mô hình tính sự tương tác kết cấu với đất nền đến sự làm việc của các bộ phận bến cập tàu/ Phạm Tuấn Khanh, Nguyễn Mạnh Hà// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 14 – 19
Tóm tắt: Bài báo trình bày quá trình xây dựng mô hình không gian tính toán kết cấu bến cập tàu theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm Midas Civil, có xét đến sự tương tác của kết cấu với đất nền theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10304-2014 và theo mô hình nền Winkler. Từ kết quả thu được, tiến hành phân tích, so sánh và đánh giá ảnh hưởng của mô hình tính sự tương tác kết cấu với đất nền đến sự làm việc của các bộ phận bến cập tàu.
Từ khóa: Bến cập tàu; Mô hình tính; Phương pháp phần tử hữu hạn; Sự tương tác kết cấu với đất nền
 
3. Xác định khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa liền kề và thời gian tối đa cho phép nước mưa đọng trên mặt đường đoạn cong, bố trí siêu cao trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị/ Phạm Văn Thoan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 20 – 23
Tóm tắt: Mở đầu bài báo, tác giả giới thiệu ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả xây dựng các công thức xác định khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa liền kề và thời gian tối đa cho phép nước mưa đọng trên mặt đường đoạn cong, bố trí siêu cao trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị. Cuối cùng, bài báo đưa ra các kết luận, kiến nghị quan trọng cần giải quyết.
Từ khóa: Giếng thu nước mưa; Đoạn đường cong; Hệ thống thoát nước đô thị
 
4. Kiểm toán độ mở rộng làn xe trong đường cong bằng trên đường ô tô/ Nguyễn Thanh Hải// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 24 – 25
Tóm tắt: Bài báo trình bày phương pháp hiện hành được sử dụng để xác định độ mở rộng làn xe trong đường cong bằng trên đường ô tô, đồng thời đề xuất một phương pháp kiểm toán độ mở rộng bằng phần mềm mô phỏng xe chạy.
Từ khóa: Kiểm toán; Mở rộng làn xe; Đường ô tô
 
5. Một số giải pháp quản lý rủi ro trong hợp đồng bảo trì đường bộ dựa trên kết quả và chất lượng thực hiện/ Bùi Thị Ngọc Lan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 26 – 29
Tóm tắt: Bài báo trình bày các cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản lý rủi ro, những nguyên nhân gây ra rủi ro và vai trò quan trọng của quản lý rủi ro trong hợp đồng bảo trì dựa trên chất lượng thực hiện. Bên cạnh đó, bài báo đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả khi triển khai thực hiện hợp đồng PBC trong bảo trì công trình đường bộ tại Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý rủi ro; Kết quả thực hiện hợp đồng PBC; Giải pháp quản lý rủi ro trong hợp đồng PBC
 
6. Nghiên cứu ảnh hưởng của kéo dài tiến độ thi công đến chi phí xây dựng công trình áp dụng đối với hợp đồng đơn giá điều chỉnh/ Nguyễn Thị Hậu// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 30 – 33
Tóm tắt: Bài báo trình bày ảnh hưởng của kéo dài tiến độ thi công đến chi phí xây dựng công trình trên góc độ lý thuyết bao gồm: nhận diện các chi phí tăng và xác định mức tăng chi phí do kéo dài tiến độ thi công áp dụng cho hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Từ đó, bước đầu đưa ra vấn đề về xác định chi phí dự phòng do kéo dài tiến độ thi công.
Từ khóa: Kéo dài tiến độ thi công; Khối lượng phát sinh; Trượt giá
 
7. Phân tích khả năng áp dụng phương pháp gây nổ vi sai phi điện để thi công nổ phá nền đường ở những khu vực gần dân cư/ Vũ Đức Sỹ, Đồng Văn Thảo// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 34 – 38
Tóm tắt: Bài báo phân tích khả năng áp dụng phương pháp gây nổ vi sai phi điện để thi công nổ phá nền đường ở những khu vực gần dân cư, nhằm phát huy hiệu quả nổ phá đất đá và hạn chế tác động ảnh hưởng của vụ nổ đến môi trường xung quanh.
Từ khóa: Phương pháp gây nổ vi sai phi điện; Kíp vi sai phi điện
 
8. Thiết kế cây xanh đường đô thị và một số vấn đề ở Việt Nam/ Hoàng Thanh Thúy, Nguyễn Đức Duy// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2019 .- Tr. 39 – 43
Tóm tắt: Bài báo tập trung vào tầm quan trọng của cây xanh đường đô thị, các lợi ích của cây xanh đường đô thị và các nguyên tắc thiết kế cây xanh đường đô thị cũng như bàn luận về một số vấn đề về cây xanh đường đô thị trong quá trình quy hoạch, thiết kế, khai thác và quản lý ở Việt Nam. Việc áp dụng nghiêm túc các nguyên tắc thiết kế cây xanh đường đô thị vào thực tế cũng như tìm ra các vấn đề còn tồn tại trong quy hoạch, thiết kế, khai thác và quản lý cây xanh đường đô thị sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị hướng tới phát triển bền vững.
Từ khóa: Cây xanh đường đô thị; Không gian xanh đô thị; Thiết kế cây xanh đường đô thị
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 298 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.