Thứ năm, 06/08/2020 - 20:05:59

Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 289 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 289, tháng 5 năm 2019.
 
1. Mô hình nhà thụ động áp dụng cho chung cư cao tầng ở Việt Nam/ Nguyễn Quang Minh// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 40 – 43
Tóm tắt: Xét tình hình thực tại và với tầm nhìn đến tương lai, khi Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả trở nên bắt buộc với tất cả công trình xây mới cũng như cải tạo, rõ ràng nhà cao tầng nói chung và chung cư cao tầng nói riêng sẽ phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về tiết kiệm năng lượng – và ở mức độ cao hơn là “hiệu quả năng lượng”. Tiêu chuẩn “nhà thụ động” nếu được áp dụng cho nhà thấp tầng thì chung cư cao tầng với quy mô dân số ngày càng lớn và mức độ tiêu thụ năng lượng cao cũng không phải là ngoại lệ, nếu không muốn nói là cần nhập cuộc một cách chủ động và tích cực.
Từ khóa: Mô hình nhà thụ động; Nhà thụ động; Chung cư cao tầng
 
2. Tổ chức không gian kiến trúc làng nghề truyền thống tiểu vùng nam đồng bằng Sông Hồng/ Nguyễn Đình Thi// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 44 – 48
Tóm tắt: Thực tế cho thấy, mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của các làng nghề là rất lớn, đồng thời du lịch làng nghề cũng đã được các cấp Bộ, Ngành quan tâm ưu tiên phát triển, các địa phương cũng đã nhận thấy lợi ích khi phát triển làng nghề truyền thống gắn với hoạt động kinh tế du lịch, nhưng việc đầu tư, khai thác phát triển làng nghề gắn với du lịch còn nhiều hạn chế, manh mún, mang nhiều tính tự phát; giá trị kinh tế thu được từ du lịch làng nghề còn ít, số lượng khách du lịch đến với làng nghề còn chưa nhiều; nền văn hóa, xã hội làng nghề truyền thống bị biến đổi mạnh bởi quá trình đô thị hóa và tác động ảnh hưởng của kinh tế thị trường; vấn đề bảo vệ cảnh quan môi trường làng nghề chưa được quan tâm thỏa đáng, nên làng nghề chưa hấp dẫn khách du lịch tìm đến. Ngoài ra, quan trọng hơn hết là các làng nghề chưa quan tâm đến việc bổ sung các không gian chức năng còn thiếu trong cấu trúc làng truyền thống để phục vụ và thu hút khách du lịch. Việc nghiên cứu đánh giá tình hình tổ chức không gian kiến trúc (TCKGKT) làng nghề truyền thống TVNĐBSH gắn với du lịch; phân tích các yếu tố tác động ảnh hưởng đến TCKGKT làng nghề truyền thống TVNĐBSH gắn với hoạt động kinh tế du lịch và đề xuất các giải pháp TCKGKT làng nghề truyền thống TVNĐBSH gắn với du lịch. là cần thiết và cấp bách.
Từ khóa: Tổ chức không gian kiến trúc; Làng nghề truyền thống; Du lịch
 
3. Phương pháp tiếp cận và nguyên tắc ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, đánh giá công trình xanh ở Việt Nam/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 58 – 62
Tóm tắt: Phát triển công trình xanh là một xu hướng đúng đắn nhằm góp phần tạo nên sự phát triển bền vững. Bài báo giới thiệu các phương pháp tiếp cận và các nguyên tắc phát triển phần mềm BIM – công trình xanh, nguyên tắc ứng dụng để đánh giá trong quá trình thiết kế, điều chỉnh thiết kế và những khả năng đánh giá được các tiêu chí cụ thể của Bộ tiêu chí LEED và LOTUS. Qua đó minh chứng tính khả thi và hiệu quả của việc phát triển mềm BIM – công trình xanh, đóng góp vào quá trình phát triển công trình xanh ở Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình thông tin công trình; BIM; Công trình xanh
 
4. Sử dụng viễn thám, GIS và các chỉ số không gian – Nghiên cứu tác động của khoảng cách đến quá trình đô thị hóa/ Lê Thị Minh Phương// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 62 – 67
Tóm tắt: Để làm giảm ảnh hưởng tiêu cực đến đô thị, việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra quá trình đô thị hóa nhanh là hết sức cần thiết cho nhiều ngành nghề, nhất là đối với các ngành quy hoạch và quản lý đô thị, để từ đó có các chính sách, quy định, phương án quy hoạch sao cho phù hợp. Bài báo sử dụng ảnh viễn thám, GIS và các chỉ số không gian để chứng minh khoảng cách tính từ tâm có ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa. Đây là một nghiên cứu mới đối với các đô thị tại Việt Nam. Tác giả lấy Hà Nội làm thí điểm và lựa chọn khoảng cách để tính toán dựa trên lịch sử phát triển của Hà Nội.
Từ khóa: Viễn thám; GIS; đô thị hóa
 
5. Chùa Bách Môn: Đặc điểm kiến trúc và những giá trị nổi bật/ Khuất Tân Hưng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 68 – 72
Tóm tắt: Chùa Bách Môn (Linh Cảm tự) là một ngôi chùa nằm trên núi Khám Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, được biết đến với lối kiến trúc độc đáo hiếm có. Tuy nhiên, ngôi chùa này đã bị phá hủy hoàn toàn trong kháng chiến chống Pháp. Dựa trên những dữ liệu thu thập được, bài viết phân tích, đánh giá những đặc điểm kiến trúc và những giá trị nổi bật của ngôi chùa có một không hai này.
Từ khóa: Viễn thám; GIS; đô thị hóa
 
6. Kiến trúc cộng sinh với thiên nhiên (Nhìn từ sự phát triển của Tp Đà Nẵng)/ Nguyễn Nam// Tạp chí Kiến trúc .- Số 289 .- 5/2019 .- Tr. 78 – 83
Tóm tắt: Kiến trúc cảnh quan (KTCQ) là một lĩnh vực khoa học và nghệ thuật, liên quan tới nhiều chuyên ngành, trong đó liên quan tới hệ thống các không gian mở, trên đó tồn tại nhiều hệ thống tự nhiên, nhân tạo và văn hóa đan xen với nhau. Do đó, việc lựa chọn một mô hình tổ chức KTCQ hợp lý sẽ góp phần giảm thiểu các mâu thuẫn sinh ra trong quá trình phát triển. Phải tìm ra một con đường phát triển bền vững hơn, trong đó sự phát triển kinh tế sẽ đồng thời là bảo vệ tài nguyên, môi trường – Đó cũng chính là động lực để phát triển kinh tế. Từ những vấn đề nêu trên, mô hình phát triển KTCQ của Đà Nẵng sẽ nên theo xu hướng nào? Làm sao để hiện thực hóa mô hình phát triển đó trong bối cảnh hiện nay. Để làm rõ được những mục tiêu trên, chúng ta cần nhìn nhận sự phát triển kiến trúc cũng như KTCQ trên quan điểm hệ thống, nghĩa là kiến trúc và KTCQ của Đà Nẵng cần được nhìn nhận như một thành phần của hệ thống phát triển, do đó vấn đề phát triển kiến trúc và KTCQ phải được đặt trong bối cảnh của sự phát triển chung, cũng như trong bối cảnh của lịch sử phát triển từ quá khứ đến hiện tại và tương lai
Từ khóa: Kiến trúc cảnh quan; Thành phố Đà Nẵng
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 1128 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.